publicatie

Factsheet gevolgen van Ow/Wkb op BAG-proces gepubliceerd

De invoering van de Omgevingswet (Ow) en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft gevolgen voor de bijhoudingsprocessen van ...
Wet Kwaliteitsborging

Gereedmelding Wkb bij gefaseerde ingebruikname woningen toegelicht

Bij woningbouwprojecten is het vaak gebruikelijk dat een deel van de woningen in gebruik wordt genomen voordat het complete bouwproject ...
BouwQ
Wet Kwaliteitsborging

Eerste kwaliteitsborger BouwQ geaccrediteerd door de RvA

Op 19 mei 2022 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) aan BouwQ B.V. de accreditatie verleend op basis van de ...
nen
Wet Kwaliteitsborging

NEN herziet norm over regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving

NEN heeft de herziene versie van NEN 2660 ‘Regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving’ gepubliceerd. De norm richt zich ...
NEN-ISO 45001
iso

Voorbereiding revisie NEN-ISO 45001 voorzichtig begonnen

Hoewel de revisie van NEN-ISO 45001 nog niet gepland staat, bereiden enkele landen zich toch al voor op wat komen ...
Wet Kwaliteitsborging

Het begrip ‘bouwwerk’ volgens de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wet kwaliteitsborging stelt de bouw danig op de proef. De verplichte private kwaliteitsborging en het aanscherpen van aansprakelijkheden in ...
Wet Kwaliteitsborging

Inwerkingtreding Wkb beoogd op 1 januari 2023

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is afhankelijk van inwerkingtreding van de Omgevingswet en de bedoeling is dat beide ...
Wet Kwaliteitsborging

Invoering wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2023

Het kabinet heeft besloten tot de invoeringsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ...
software

Softwareoverzicht voor het bouwproces opnieuw uitgebreid

Het is voor iedereen duidelijk dat werkprocessen steeds meer gedigitaliseerd worden. Sinds vorig jaar kun je op onze website een ...
voorbereiding

Wet Kwaliteitsborging: u bent zich toch ook aan het voorbereiden?!

Deze nieuwe wet gaat in per 1 juli 2022 en heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren. ...
Scroll naar boven