Gerelateerd nieuws

Gereedmelding Wkb bij gefaseerde ingebruikname woningen toegelicht

Bij woningbouwprojecten is het vaak gebruikelijk dat een deel van de woningen in gebruik wordt genomen voordat het complete bouwproject is opgeleverd, zeker bij seriematige nieuwbouw. Het dossier Bevoegd Gezag inclusief de verklaring van de kwaliteitsborger volgt volgens de regels van de Wkb nadat de laatste woning klaar is. Hoe zit dat precies? Een nieuwe handreiking beschrijft de drie mogelijke werkwijzen waarop het bevoegd gezag kan omgaan met de situatie bij gefaseerde ingebruikname van woningen. Download het document onderaan dit artikel.

Bij de situatie van gefaseerde ingebruikname en hoe een gemeente over voldoende informatie kan beschikken over de eerder in gebruik genomen woningen is een aantal opties. We zetten ze op een rijtje.

 1. Afwachten formele gereedmelding
  Als er geen signalen van de kwaliteitsborger of derden zijn en geen eigen waarnemingen dat er mogelijk iets niet klopt, kan de gemeente de formele gereedmelding afwachten. Dit is mogelijk aangezien het stelsel van kwaliteitsborging het bewijsvermoeden geeft dat aan de regels wordt voldaan.
     
 2. Opvragen aanvullende informatie
  Uitgaande van de onder punt 1 genoemde optie en indien daar reden toe is op basis van artikel 2.20 van het Bbl kan de gemeente aanvullende informatie opvragen over specifieke onderdeel bij de oplevering van iedere fase (deelleveringen).

 3. Aangeven van bouwmelding per fase
  Richting initiatiefnemer kan de gemeente aangeven dat het uitgangspunt is dat twee weken voor iedere fase een volledige gereedmelding wordt gedaan. In dat geval moet ook per fase een bouwmelding worden gedaan.

Welke van de drie werkwijze een gemeente kiest hangt af van het handhavingsbeleid, de risico’s van een bepaalde locatie, de beschikbare capaciteit, etc. Van belang is dat gemeente hun beleidskeuze op dit punt vastleggen en vooraf en tijdig communiceren met initiatiefnemers. In de nieuwe handreiking zijn de opties nader toegelicht. Na invoering van de Wkb zal gefaseerde ingebruikname onderdeel zijn van de monitoring.

Download hier de volledige handreiking Informatie bevoegd gezag bij gefaseerde ingebruikname onder de Wkb

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven