nen

Gerelateerd nieuws

NEN herziet norm over regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving

NEN heeft de herziene versie van NEN 2660 ‘Regels voor informatiemodellering van de gebouwde omgeving’ gepubliceerd. De norm richt zich op de gehele ‘life cycle’ en is ontwikkeld voor organisaties actief in de woning- en utiliteitsbouw (B&U) en de infrasector (GWW). De norm biedt een eenduidige methodiek om gegevensmodellen te ontwikkelen. Dit maakt de uitwisseling van informatie binnen organisaties en tussen organisaties mogelijk. De norm wordt kosteloos beschikbaar gesteld.

Event

NEN organiseert op 23 juni, van 14.00 tot 17.00 uur het event ‘Beter modelleren in de gebouwde omgeving’ over de herziene NEN 2660. Op de agenda staan de laatste ontwikkelingen rondom NEN 2660 en haar toepassingsdomeinen, waaronder nieuwbouw en infra, beheer en gebouwde omgeving. Dit event is hybride en deelnemers zijn welkom op het NEN-kantoor in Delft of kunnen digitaal meedoen.

Inschrijven voor het event.

 

Twee delen

Bij de herziening van NEN 2660 is besloten om de norm in twee delen te splitsen:

  • Deel 1 gaat in op de conceptuele modellen, die de basis vormen voor toekomstvaste, aanpasbare en uitbreidbare informatiemodellen. De inhoud van deel 1 is goed te gebruiken in de gebouwde omgeving en is door zijn conceptuele karakter ook bruikbaar voor vele andere domeinen uit de werkelijkheid.
  • Deel 2 gaat in op de praktische invulling. Dat is de configuratie, extensie en implementatie van de conceptuele modellen uit deel 1 in termen en concepten van Semantic Web en Linked Data. Daarbij vindt een uitwerking plaats van het top level model naar modellen die specifiek zijn voor de gebouwde omgeving.

Wijzigingen

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige versie zijn:

  • optimalisatie en actualisatie van de huidige versie van de ordeningsregels voor gegevens in de bouw;
  • verbreding van het werkgebied van de bouw naar de gehele gebouwde omgeving;
  • betere aansluiting met gerelateerde normen, zoals de NEN 2767-reeks en NEN 3610;
  • helderheid in de bijbehorende termen, definities en algemene regels;
  • aansluiting op bestaande en in ontwikkeling zijnde GIS/GEO-standaarden zoals BZK’s DIS Geo SOR en Totaal Driedimensionaal (T3D), Geonovum’s MIM en CB-NL.

Hierdoor ontstaan nieuwe kansen voor de ontwikkeling van gegevensmodellen voor toepassing over de gehele levenscyclus van een bouwwerk en zijn onderdelen in zijn omgeving.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven