Asbest

Provincie Drenthe blikt terug op asbestsaneringen

De gedeputeerde staten van de provincie Drenthe hebben in een brief aan de provinciale staten teruggeblikt op tien jaar asbestdakenaanpak.  …

Asbest

Week van de asbestvrije schuur 2023

Van 9 t/m 15 oktober 2023 wordt voor de derde keer de ‘Week van de asbestvrije schuur’ georganiseerd door Milieu …

Asbest

De Omgevingswet komt eraan! Wat betekent dit voor de sloop, de asbestverwijdering en mobiel breken?

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. In september 2023 organiseert VERAS twee keer een online informatiebijeenkomst voor …

Asbest

Monitoringsrapport sanering asbestdaken eerste kwartaal 2023

In het eerste kwartaal van 2023 is in totaal 1,2 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. Daarmee past het saneringstempo in de …

Asbest

Veel overtredingen bij verbouw klooster in Valkenburg

Bij de verbouw van een voormalig klooster in het Limburgse Valkenburg zijn verschillende overtredingen geconstateerd. De Arbeidsinspectie en de gemeente …

Asbest

Sanering asbestdaken gestegen

In het derde kwartaal van 2022 is 1,5 miljoen m2 aan asbestdaken gesaneerd. Ten opzichte van het derde kwartaal 2021 …

Asbest

Miljoenen voor asbestsanering in Twente

Staatssecretaris Heijnen (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) trekt de komende jaren 16 miljoen euro uit voor de aanpak van asbestverontreiniging …

Asbest

NIEUW! hercertificering Saneren asbesthoudende beglazingskit

Sinds september 2019 verzorgt Kenniscentrum Glas de training Saneren asbesthoudende beglazingskit en hebben vele bedrijven/medewerkers deze training gevolgd. Het persoonsgebonden …

Asbest

Vijf vragen over de verjaringstermijn bij asbestclaims

Verzekeraars doen geen beroep meer op de verjaringstermijn bij een claim van een asbestslachtoffer tegen een (oud)werkgever. Deze aanpassing is …

Asbest

Snel en overzichtelijk de eisen uit het Certificatieschema Asbest raadplegen!

Om de leesbaarheid van het Certificatieschema Asbest te vergroten is door VERAS een Webtool ontwikkeld. Hierin kunt u de artikelen …