Gerelateerd nieuws

Nederlandse asbestregels op de tocht door nieuwe Europese richtlijn

In het kort

  • De omgang met asbest is aan regels gebonden.
  • Zowel Nederland als de Europese Unie werken aan strengere wetgeving.
  • Naar verwachting gaat de nieuwe regelgeving pas na 1 juli 2024 in.

De Europese Unie kwam eind november met een nieuwe richtlijn voor werken met asbest en asbestverwerking. Dat heeft gevolgen voor de voorgenomen nieuwe asbestregels in Nederland, waar sinds 2018 aan wordt gewerkt. Door de nieuwe EU-asbestrichtlijn is het onduidelijk of en wanneer de al aangekondigde Nederlandse regels ingaan. Voor 1 juli 2024 veranderen de regels in ieder geval niet.

Nieuwe EU-richtlijn voor asbestregels doorkruist Nederlands beleid
De vernieuwde EU-asbestrichtlijn zorgt voor veranderingen in onder meer meetmethoden en vergunningssystemen. De nieuwe regels moeten voor eind 2025 zijn geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het is onzeker wat de gevolgen zijn voor de voorgenomen wijzigingen in de asbestregels die waren opgesteld voor de komst van de EU-asbestrichtlijn.

De nieuwe EU-regels voor het werken met asbest brengen een aantal belangrijke veranderingen met zich mee. De toegestane hoeveelheid asbestdeeltjes per kubieke meter lucht wordt verlaagd van 100.000 naar 10.000 vezels in een 8-uurs gewogen gemiddelde.

Na een overgangsperiode van 6 jaar moeten metingen van asbestvezels gebeuren via elektronenmicroscopie. Na deze periode kunnen bedrijven kiezen tussen 2 grenswaarden: 10.000 vezels per kubieke meter als dunne vezels worden meegenomen (meetmethode TEM) of 2000 vezels per kubieke meter als dunne vezels niet worden meegerekend (meetmethode SEM). De laatste is momenteel de gangbare norm in Nederland.

Daarnaast wordt er een publiek vergunningensysteem geïntroduceerd en wordt van werkgevers verwacht dat ze mogelijk asbesthoudend materiaal identificeren. Het accent komt te liggen op sanering als prioriteit. Deze nieuwe regels zijn gericht op een veiligere werkomgeving. Het wordt nog onderzocht hoe dat precies kan worden vormgegeven in nationale regelgeving.

Het adviesverzoek over de toekomstige aanpak van asbest begon in 2018 en lag nu bij de Raad van State, maar is nu on hold gezet. De minister wil eerst onderzoeken wat de invloed is van de EU-richtlijn op de wijzigingen die al op tafel lagen voor Nederland. Totdat de regelgeving daadwerkelijk is gewijzigd, blijft de huidige arboregelgeving in elk geval tot 1 juli van kracht.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven