NEN-ISO 45001

Gerelateerd nieuws

Voorbereiding revisie NEN-ISO 45001 voorzichtig begonnen

Hoewel de revisie van NEN-ISO 45001 nog niet gepland staat, bereiden enkele landen zich toch al voor op wat komen gaat. Voorzitter van de normcommissie 302051 Henk Kwakernaak licht alvast een tipje van de sluier op en vertelt meer over het belang van deze norm over gezond en veilig werken.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. De Arbowet speelt daarbij een belangrijke rol maar ook NEN-ISO 45001 kan helpen. Deze norm specificeert eisen voor een managementsysteem voor gezond en veilig werken (G&VW) en geeft richtlijnen voor het gebruik ervan om organisaties in staat te stellen in veilige en gezonde werkplekken te voorzien door werkgerelateerd(e) letsel en gezondheidsproblemen te voorkomen en door hun G&VW-prestaties te verbeteren. De norm is van toepassing op elke organisatie die een G&VW-managementsysteem wil inrichten, implementeren en onderhouden om arbeidsomstandigheden te verbeteren, gevaren weg te nemen en G&VW-risico’s zo klein mogelijk te houden, kansen te benutten en afwijkingen van het G&VW-managementsysteem op te pakken.

Klanten eisen

Henk Kwakernaak, voorzitter van de normcommissie 302051, legt uit waarom het belangrijk is voor bedrijven om met NEN-ISO 45001 te werken. “Door met deze norm te werken laat je als bedrijf zien dat je gezond en veilig werken serieus neemt. Dat is niet alleen fijn voor je werknemers maar ook steeds meer klanten leggen de lat wat dat betreft hoger. Ze willen meer en meer bewijs zien van opdrachtgevers dat zij hun product of dienst onder veilige en gezonde werkomstandigheden produceren of leveren. En uiteraard laat je zo ook richting de overheid zien dat je het onderwerp serieus neemt.”

Minder papierwerk

NEN-ISO 45001 is in 2018 gepubliceerd. Eind vorig jaar was er een stemronde over eventuele revisie, maar die is voorlopig van de baan. “Maar uitstel is geen afstel”, zegt Kwakernaak. “Enkele landen zijn al begonnen met de voorbereidingen op de toekomstige revisie. Als we de wijzigingsronde ingaan zijn die wijzigingen alvast klaar o doorgevoerd te worden.” Kwakernaak verwacht vooral wijzigingen op het gebied van documentatie. “In de nieuwe norm zal minder bijgehouden hoeven worden. Minder papierwerk dus. Daar staat wel tegenover dat de norm op een aantal punten verder uitgebreid zal worden. Ook zal bijvoorbeeld een subnorm als ISO 45003 over psychosociale arbeidsbelasting worden uitgebreid.”

 

Meer informatie over NEN-ISO 45001

Meer informatie over ISO 45001? Neem contact op met Gezond en veiligwerken via iv@nen.nl.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven