BouwQ

Gerelateerd nieuws

Eerste kwaliteitsborger BouwQ geaccrediteerd door de RvA

Op 19 mei 2022 heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) aan BouwQ B.V. de accreditatie verleend op basis van de norm EN ISO/IEC 17020:2012. Daarmee is BouwQ de eerste kwaliteitsborger in Nederland, die deze accreditatie ontvangen heeft.

BouwQ voert inmiddels bijna 20 jaar doelgerichte controles uit in alle fases en op alle aspecten van bouwwerken en bouwprocessen volgens de Technical Inspection Service (TIS)-methodiek. Dit met als doel de bouwkwaliteit te borgen en te verbeteren, faalkosten te reduceren en vergunningsprocedures en bouwprocessen efficiënter te laten verlopen.

TIS is één van de instrumenten voor kwaliteitsborging die (voorlopig) is toegelaten ter voorbereiding op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging per 1 januari 2023. Om te werken op basis van het instrument TIS, dien je als organisatie geaccrediteerd te zijn. Het verheugt BouwQ nu bekend te kunnen maken dat de kwaliteit van haar TIS-methodiek door de RvA officieel geaccrediteerd is.

De scopes van de accreditatie omvatten het inspecteren van de technische bouwkwaliteit van bouwwerken op het gebied van constructieve veiligheid, brandveiligheid, bouwfysica, gebouwgebonden installaties en algemeen bouwkundig en heeft betrekking op inspecties op bouwwerken van gevolgklassen 1, 2 en 3.

Ook na inwerkingtreden van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal de accreditatie van kracht blijven. 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven