Gerelateerd nieuws

Factsheet gevolgen van Ow/Wkb op BAG-proces gepubliceerd

De invoering van de Omgevingswet (Ow) en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft gevolgen voor de bijhoudingsprocessen van de BAG. Een door BZK en VNG opgestelde factsheet beschrijft deze gevolgen en hoe gemeenten hiermee om kunnen gaan.

De Ow en Wkb treden naar verwachting op 1 juli 2023 in werking. Voor de bijhouding van de BAG heeft dit aanzienlijke gevolgen in het geval er sprake is van bouwwerken gevolgklasse 1 (grondgebonden woningen en eenvoudige bedrijfsgebouwen). In een aantal gevallen beschikken gemeenten dan namelijk niet meer over alle gegevens voor de bijhouding van de BAG. Daarom zijn landelijk afspraken gemaakt over wat dit betekent voor de bijhouding. Bijvoorbeeld over het gebruiken van gestandaardiseerde voorlopige waarden als gegevens niet beschikbaar zijn. Ook gaan in specifieke situaties afwijkende kwaliteitseisen gelden tot het moment dat bepaalde informatie wel beschikbaar is. Met deze afspraken zorgen we ervoor dat gemeenten zoveel mogelijk op dezelfde manier omgaan met deze gevolgen.

De factsheet beschrijft de oplossing waarvoor er nu (november 2022) is gekozen. Het stelt BAG-beheerders in staat om zich te gaan voorbereiden op de invoering van Ow en Wkb. In de eerste helft van 2023 wordt een volgende versie van deze factsheet uitgebracht. Daarin worden een aantal onderwerpen nog verder uitgewerkt. Ook zullen daarin specifieke vragen en aandachtspunten worden meegenomen waar BAG-beheerders in de komende periode tegenaan lopen. Iedereen wordt dan ook van harte uitgenodigd om deze vragen en aandachtspunten aan te dragen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar ggb@vng.nl.

Bekijk de factsheet gevolgen van Ow/Wkb op BAG-proces.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven