Gerelateerd nieuws

Invoering wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2023

Het kabinet heeft besloten tot de invoeringsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen maakt hier onderdeel van uit en ook hiervoor geldt dus hetzelfde. Eerder was al besloten tot uitstel tot 1 oktober van dit jaar of 1 januari 2023, maar daar is nu een besluit in genomen.

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 voor de Omgevingswet aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. De datum van 1 januari 2023 biedt alle betrokken partijen duidelijkheid en bovenal meer zekerheid om goed te kunnen oefenen met het nieuwe digitale systeem en de nieuwe manier van werken.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven