klimaat

Klimaatrisico’s brengen gevaar voor plotselinge daling woningprijzen met zich mee

Klimaatverandering kan een daling van de woningprijzen veroorzaken, omdat het de risico’s op woningschade – door bijvoorbeeld wateroverlast, droogte, hitte en overstroming – verhoogt. Nu prijzen woningkopers deze zogenaamde fysieke klimaatrisico’s nog beperkt in. Een belangrijke oorzaak is dat het

Klimaatrisico’s brengen gevaar voor plotselinge daling woningprijzen met zich mee Lees verder »

Infrasector ziet ondanks lage winstmarges groeikansen in klimaatadaptatie en energietransitie

De Nederlandse infrasector heeft het de afgelopen jaren moeilijk gehad door minder opdrachten, de stikstofproblematiek en daardoor aanhoudende lage winstmarges en hoge concurrentie. Het aantal faillissementen bleef wel laag. Toch zijn er groeikansen voor infrabedrijven door klimaatadaptatie, drinkwaterproblematiek en de

Infrasector ziet ondanks lage winstmarges groeikansen in klimaatadaptatie en energietransitie Lees verder »

Provinciale Verkiezingspodcasts Klimaat & Energie te beluisteren

De NVDE organiseert vier verkiezingsdebatten voor de Provinciale Statenverkiezingen die worden uitgezonden als podcast. NVDE-voorzitter Olof van der Gaag ontvangt als gespreksleider telkens twee politici (kandidaat-statenleden, gedeputeerden, lijsttrekkers) uit een specifieke provincie die met elkaar in debat gaan over regionale

Provinciale Verkiezingspodcasts Klimaat & Energie te beluisteren Lees verder »

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren

Deze handreiking heeft als doel om aan de hand van concrete voorbeelden te laten zien wat er binnen decentrale regelgeving mogelijk is voor klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren. Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren

Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren Lees verder »

Scroll naar boven