Gerelateerd nieuws

Terugblik Infratech 2023: veel nieuwe betonoplossingen voor klimaatadaptief bouwen

Veel betoninnovaties, nieuwe duurzame ontwikkelingen en meer aandacht voor ketensamenwerking. Betonhuis was aanwezig op de Infratech en beschrijft in dit artikel wat opviel. 

Een belangrijke conclusie is dat duurzaamheid niet meer is weg te denken. Bij een groot deel van de exposanten is het een standaard thema. Dat was volgens Remco Kerkhoven, adviseur communicatie/marketing en statistiek bij Betonhuis een paar jaar geleden wel anders. Hij blikt terug op de editie van 2023: “De betonsector was nadrukkelijk aanwezig. Er werden veel nieuwe betonproducten getoond en in veel gesprekken was dit de rode draad: verduurzamen, emissieloos bouwen en circulair denken.” 

Klimaatadaptieve oplossingen 

In stedelijk gebied leidt de hoeveelheid verharding van straten, trottoirs en parkeerplaatsen steeds vaker tot wateroverlast en hittestress. “De bij Betonhuis aangesloten fabrikanten toonde verschillende oplossingen: van nieuwe waterbufferende klinkers tot betonnen bufferblocks. En van grasbetontegels tot waterafvoerende trottoirbanden. De kern van deze oplossingen is dat het water snel wordt opgevangen en wordt opgeslagen en dat het water langzaam in de bodem infiltreert of langzaam weer verdampt.” 

CO₂-besparing

De zoektocht naar duurzame producten is door de cement- en betonindustrie al enkele jaren geleden opgepakt. Kerkhoven: “Je ziet nu veel nieuwe CO₂-besparende betonnen producten. In een groot deel is ook circulair materiaal toegepast.” De keerwand van Bosch Beton geproduceerd met zelfverdichtend geopolymeerbeton is een van de voorbeelden. Maar ook de betonnen rijplaten van Zwaarstra Beton die zijn geproduceerd met granulaat uit de asfaltindustrie. “Veel bedrijven hebben inmiddels de kennis om duurzaamheidsvraagstukken rondom wegverharding op te lossen. Daarbij wordt ook het esthetische meegenomen.” Kerkhoven liet zich inspireren door o.a. MBI Steenmeesters, v.d. Bosch Beton, GIVERBO en Noppert Beton: “Door te spelen met formaat, kleur en textuur zijn gigantisch veel straatpatronen mogelijk. Dit is een uitdaging voor elke architect die een straatbeeld mag ontwerpen. Duurzaam, klimaatadaptief en ook nog eens een lust voor het oog. Daarin is beton sterk!”  

Oproep waterschappen

Op de beurs presenteerden de waterschappen hun Projectenkalender met daarop 535 projecten met een gezamenlijke waarde van 1,8 miljard euro. In verschillende interactieve sessies werd de markt uitgedaagd. Volgens Eddi Ottens, van waterschap Noorderzijlvest zetten de waterschappen steeds meer in op de samenwerking. “Dat vinden we belangrijk, want alleen samen met de markt kunnen we de opgaven realiseren. Eerst was het altijd zo dat je als waterschap wel wist hoe het dan moest. Nu doen we dat anders. We moeten maatregelen treffen ten aanzien van klimaatverandering en bodemdaling. Maar we weten nog niet hoe.”, was zijn oproep. Tijdens de sessie werd de Projectenkalender van de Samenwerking Waterschapswerken gepresenteerd. De kalender is een lijst met projecten die de Waterschappen in de pijplijn hebben voor de komende jaren. Kerkhoven: “Beton is daarbij nodig om ons land veilig te houden. En als de waterschappen inzetten op duurzaam beton dan weten onze aangesloten bedrijven inmiddels wel hoe dat moet.”

Kennisachterstand provincies  

Op de Infratech waren de Nederlandse provincies aanwezig met een grote Provincieboulevard. “Zij behoren tot één van de grootste infra-opdrachtgevers en het is belangrijk dat de deskundige van de provincies weten welke duurzame betonoplossingen er inmiddels zijn. Veel partijen zijn daarin al goed op weg en hebben het Betonakkoord ondertekend. Maar tijdens de gesprekken merk je toch ook wel veel kennisachterstand op dit gebied.”, aldus Kerkhoven. 

Enorme bouwopgave 

“De uitdagingen voor de markt liegen er niet om. Terugkerend thema tijdens de gesprekken was de enorme opgaven waar we in Nederland in de komende jaren voor staan.” De Infrasector kent een enorme vervangings- en renovatieopgave van bruggen, viaducten, tunnels, sluizen en kademuren. Maar ook op klimaatadaptatie, de energietransitie, woningtekorten, stikstof en het circulair bouwen. Betonhuis ziet dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vele miljarden extra in de infrasector investeert. Ieder jaar komt er 1,5 miljard structureel bij voor de instandhouding ervan. “Een groeimarkt voor de cement -en betonsector en betononderhoud, maar dan wel duurzaam en circulair en die weg hebben onze leden zeker ingeslagen. De Infratech liet zien dat we er klaar voor zijn.” 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven