Gerelateerd nieuws

KNAW-webinar – Klimaat van alle kanten: wie betaalt de kosten voor het klimaatbeleid?

Hoe zorgen we er voor dat de enorme kosten van de klimaatverandering rechtvaardig worden verdeeld, en vooral ook dat die verdeling als rechtvaardig wordt ervaren? Als dat niet gebeurt, komt het draagvlak voor het klimaatbeleid onder druk te staan. De WRR heeft over dit vraagstuk net een rapport uitgebracht met een aantal principes voor een rechtvaardige verdeling. Betaalt de vervuiler, of is het beter om de kosten te verdelen naar draagkracht, of op basis van bestaande rechten?

Datum & tijd: woensdag 22 maart 2023, van 19.00 tot 20.30 uur

Plaats: Online via Zoom

Aanmelden: via de website.

• Suzanne Hulscher, hoogleraar waterbouwkunde en waterbeheer aan de Universiteit Twente en lid WRR, en Annick de Vries, wetenschappelijk medewerker WRR over het rapport Rechtvaardigheid in klimatbeleid. Over de verdeling van klimaatkosten
• Peter Kanne, senior onderzoeksadviseur bij I&O Research, over burgerperspectieven op verdelingsvraagstukken
• Pieter van Beukering, hoogleraar hoogleraar milieueconomie en directeur van het Instituut voor Milieuvraagstukken aan de Vrije Universiteit, over de klimaatverandering op Bonaire
• Maarten Prak, hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en co-voorzitter van de KNAW Klankbordgroep Klimaat, is gespreksleider

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven