Gerelateerd nieuws

Snel en overzichtelijk de eisen uit het Certificatieschema Asbest raadplegen!

Om de leesbaarheid van het Certificatieschema Asbest te vergroten is door VERAS een Webtool ontwikkeld. Hierin kunt u de artikelen uit het Certificatieschema Asbest snel en overzichtelijk terugvinden en ook gelijk de Nota van Toelichting bij het artikel raadplegen. De webtool bevat verder een handige zoekmachine.

 

De VERAS Webtool geeft in tabbladen de versies 2022, 2019 en 2017 van het Certificatieschema weer. De wijzigingen in de versie 2022 ten opzichte van de 2019 versie zijn geel gemarkeerd. Door te switchen tussen de tabbladen kunnen de verschillen tussen de verschillende versies van het certificatieschema snel worden nagezien.

 

Het Certificatieschema Asbest kent een specifieke sanctieregeling. In bijlage 2 van het certificatieschema wordt per artikellid of -onderdeel van het certificatieschema aangegeven welke categorie van afwijking van toepassing is. In de VERAS Webtool wordt de categorie afwijking in de tekst zelf weergegeven met een geel wiebertje in de linkerkantlijn. Bepaalde artikelen / artikelleden zijn gemarkeerd met een (*) (eveneens in geel wiebertje). Het gaat dan om een afwijking die zowel voor het bedrijf als voor de DTA / DAV tot een sanctie kan leiden.

 

Ga snel naar www.asbestregelgeving.sloopaannemers.nl/ om de webtool te raadplegen. Nog geen account aangemaakt? Doe dat dan snel en maak gebruik van deze handige webtool!

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven