Gerelateerd nieuws

Aandachtspunten VNG voor Wet kwaliteitsborging bouwen

De Eerste Kamer heeft op 9 november een mondeling overleg gehad met minister Ollongren (BZK) over de vragen die nog leven over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De VNG heeft vooraf enkele aandachtspunten meegegeven. Die zijn ook in het debat meegenomen.

Voor gemeenten is het belangrijk dat wet- en regelgeving een half jaar voor inwerkingtreding helder zijn, en er zijn nog openstaande punten. De Eerste Kamer is gevraagd om bij de minister erop aan te dringen de volgende punten tijdig op te lossen: 

  • De knelpunten die zijn opgekomen uit de proefprojecten zijn niet onoverkomelijk, maar moeten wel worden verholpen.
  • Er is nog niet vastgelegd dat een koper of huurder ervan op aan moeten kunnen dat een pand voldoet aan de kwaliteitsnormen ook als een project in gedeelten wordt opgeleverd. 
  • Het maken van afspraken met een bouwer over bouw- en sloopveiligheid moet nog goed worden geregeld in de Omgevingswet. 
  • Het overgangsrecht consumentendossiers is nog niet goed geregeld. 
  • Er is nog geen overeenstemming tussen BZK en de VNG over compensatie van de te verwachten meerkosten voor gemeenten. Afdoende compensatie is een harde voorwaarde voor inwerkingtreding van de wet.
Blijf op de hoogte
Scroll naar boven