Betere rechtsbescherming ondernemers bij aanbesteden

Gewijzigde Gids Proportionaliteit Het ministerie van EZK is bezig met verschillende maatregelen om de rechtsbescherming bij aanbesteden voor ondernemers te verbeteren. Een van de maatregelen is een aanpassing van de Gids proportionaliteit die op 1 januari jongstleden in werking is […]

Betere rechtsbescherming ondernemers bij aanbesteden Lees verder »