Gerelateerd nieuws

Start tender twee bouwblokken nieuwe woonbuurt Ravel op de Zuidas

De gemeente publiceerde op 26 april de tender van kavels C en D in de nieuwe, groene en autoluwe woonbuurt Ravel op de Zuidas, gelegen aan de Beethovenstraat, zie https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/296222/details. De gemeente vraagt deelnemende partijen om twee energiezuinige gebouwen te ontwerpen die moeten aansluiten bij de reuring van de Beethovenstraat, maar ook bij het groene binnengebied van de woonbuurt. De gemeente vindt het ook belangrijk dat er zoveel mogelijk betaalbare en kwalitatief hoogwaardige huurwoningen komen, die geschikt zijn voor gezinnen.

Gemengd programma

Op kavel C worden circa 85 middeldure huurwoningen en maximaal 5.880 m2 bruto vloeroppervlakte (BVO) kantoor gebouwd. Op kavel D worden er voor woningcorporatie Rochdale zo’n 63 sociale huurwoningen ontwikkeld, waarvan er minimaal 30 geschikt zijn voor gezinnen. Hier mag maximaal 10.000 m2 BVO bestaan uit kantoorruimte. In de plint van beide gebouwen is ruimte voor voorzieningen. In de plint van kavel D komt een supermarkt. In totaal gaat het om bijna 35.000 m2 BVO verspreid over de twee kavels.

Ligging kavels

De nieuwe woonbuurt Ravel is gelegen tussen de De Boelelaan en de nieuwe Maurice Ravellaan  die vanaf komende zomer wordt aangelegd. Het totale plan biedt ruimte aan ongeveer  1.350 woningen (63%), kantoren (29%) en diverse voorzieningen. Het gebied bestaat uit 11 kavels, waarvan kavel A (Tic Tac Toe), kavel B1 (Kindercampus Zuidas) en Kavel B2 (Ravelly) in ontwikkeling zijn. De buurt ligt parallel aan de velden van sportpark Goed Genoeg, waar onder meer de Amsterdamsche Football Club (AFC) gebruik van maakt. Op de kavels C en D komen de meest westelijk gelegen bouwblokken van de woonbuurt. Beide hebben een prominente positie aan de Beethovenstraat. Kavel C ligt aan de zuidzijde aan de De Boelegracht. Kavel D ligt aan de Maurice Ravellaan direct tegenover The Valley en naast kavel C, en zal een van de belangrijkste entrees van de woonbuurt zijn. 

Selectieprocedure

De openbare selectieprocedure (tender) van de twee kavels in Ravel gaat nu van start. De belangrijkste beoordelingscriteria zijn: ruimtelijke kwaliteit, programma en duurzaamheid. De basisdocumenten voor deelname aan de procedure zijn: de bouwenvelop, met daarin de ruimtelijke randvoorwaarden en ambities en de selectiebrochure. De bouw start naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven