Gerelateerd nieuws

Zicht op circulaire (bouw)projecten in Zuid-Holland

De Cirkelsteden en -regio’s Rotterdam, Den Haag, Drechtsteden, Het Groene Hart en Regio-071 hebben de handen ineengeslagen als Cirkelstad Zuid-Holland. In 2022 volgen ze meer dan 25 (bouw)projecten en vraagstukken met een circulaire ambitie in de regio om er gezamenlijk van te leren. Een kaart met een overzicht van die projecten werd op vrijdag 11 februari – in de Week van de Circulaire Economie – aangeboden aan gedeputeerde Anne Koning (Wonen) en Meindert Stolk (Circulair).

De provincie Zuid-Holland wil in 2050 volledig circulair zijn. Om hieraan bij te dragen, wordt het hoofdgebouw van de provincie momenteel gerenoveerd en verduurzaamd. Dit bouwproject is een van de circulaire projecten in het overzicht. Gedeputeerde Meindert Stolk: “Belangrijk daarbij is dat de juiste partijen elkaar weten te vinden: voor nieuwe samenwerking, het delen van kennis of inspiratie. Een kaart als deze helpt daarbij.” Op de kaart staan locatie‘pins’. Bij elke pin vind je de projectnaam, de naam van de organisatie die het project indiende, in welke bouwfase het project is en in welk marktsegment het valt, bijvoorbeeld sociale woningbouw, infra of utiliteit. Daarnaast vind je op de kaart terug wat de circulaire ambitie van het project is. Zo zijn er projecten waarbij je niet meer over slopen praat, maar over het oogsten (‘minen’) van herbruikbare materialen. Maar er zijn ook projecten die gebouwd worden met biobased materiaal (hernieuwbaar materiaal van biologische oorsprong).

Een jaar lang leren en zichtbaarheid
“Met de overzichtskaart creëren we met elkaar doorlopende ‘leerloops’ en zichtbaarheid: niet alleen voor de projecten, ook voor de partners, voor Cirkelstad Zuid-Holland en vooral voor circulair bouwen”, verduidelijkt Nico van Hoogdalem van Cirkelstad. Gedeputeerde Anne Koning: “Mooi, want er liggen veel kansen als het gaat om circulair bouwen, zeker omdat in Zuid-Holland de komende jaren flink moet worden gebouwd. Dat moeten we slim, snel en toekomstbestendig doen, onder meer circulair of biobased.”

Beide gedeputeerden kregen de kaart uitgereikt op circulair papier. De verschillende projecten worden het hele jaar actief gevolgd. Aan het einde van 2022 haalt Cirkelstad Zuid-Holland alle geleerde lessen op en verzamelt die in een handreiking. Dit document presenteren ze aan de provincie Zuid-Holland in 2023 in de Week van de Circulaire Economie.

Cirkelstad
Cirkelstad is hét platform voor koplopers in de circulaire en inclusieve bouwsector die samen willen doen, leren en elkaar willen ontmoeten. In Zuid-Holland werken de 5 Cirkelsteden en -regio’s samen met Stichting iCircl, start met 8 en Groene Hart Werkt! en ruim 70 partners om de transitie naar circulair bouwen te versnellen.

Voor meer informatie over het projectoverzicht en Cirkelstad Zuid-Holland, mail met Thirza Monster via thirza@icircl.nl

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven