Gerelateerd nieuws

Zet natuurmaatregelen op de kaart

Overal in Nederland wordt natuur verbeterd of aangelegd, vaak om maatschappelijke problemen op te lossen. Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) roepen de hulp in van het publiek om een landelijk overzicht van deze natuurmaatregelen te maken. We verwachten dat het overzicht, de analyses van de projecten en verhalen erover anderen zullen inspireren Nederland natuurrijker te maken.

Nederland staat voor allerlei uitdagingen, zoals de aanpak van klimaatverandering, herstel van de slechte waterkwaliteit, het creëren van voldoende woningen en het vergroten van de biodiversiteit. In 2020 presenteerden onderzoekers van WUR een visie op hoe Nederland er in het jaar 2120 uit zou kunnen zien. De beelden werden zeer goed ontvangen. Ze bieden perspectief, een oplossingsrichting voor de vele complexe problemen. Positief is dat het kabinet vorige week instemde met het besluit van het Nationaal Groeifonds om 110 miljoen euro toe te kennen aan verdere kennisontwikkeling op het gebied van de oplossingen die de NL2120-visie aandraagt.

Natuurlijke oplossingen

In die visie van NL2120 is een belangrijke rol toegedicht aan zogenaamde Nature Based Solutions. Dit zijn natuurlijke oplossingen voor maatschappelijke problemen (opgaven). Hierbij worden oplossingen voor problemen als hittestress, bodemdaling, waterzuivering en overstromingsrisico’s gevonden in het herstel en de ontwikkeling van natuur en natuurlijke elementen. Zie enkele voorbeelden onderaan dit bericht.

Overal in Nederland wordt natuur hersteld en ontwikkeld en/of worden programma’s en projecten gestart die mensen, bedrijven en organisaties aanzetten om natuur te vergroten. Er ontstaan op kleine en grote schaal verschillende vormen van nieuwe natuur waarvan de samenleving en de omgeving op allerlei manieren profiteren. De nieuwe natuur en de ervaringen zijn nu veelal niet of maar voor een beperkte groep mensen zichtbaar. Dat is zonde, want ze kunnen juist een enorme bron van inspiratie zijn voor anderen. Binnen en buiten het stedelijk gebied moet namelijk de komende tientallen jaren nog heel veel natuur verbeterd en aangelegd worden.

Zet ze op de kaart

Het is dus tijd om deze inspiratieplekkenop de kaart te zetten. Help ook mee om een landelijk overzicht te maken van waar natuur wordt verbeterd en/of aangelegd. Ben je betrokken bij kleine of grote natuurmaatregelen die worden of zijn uitgevoerd als oplossing voor maatschappelijke problemen, of weet je van het bestaan van deze natuurmaatregelen bij jou in de buurt? Vul dan het formulier in. Je kunt meerdere voorbeelden doorgeven door het formulier meerdere keren in te vullen.

Uit de ingezonden projecten worden enkele voorbeelden gekozen waarvoor een uitgebreidere analyse wordt gemaakt. Met de resultaten worden weer diverse inspirerende verhalen opgesteld.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven