Gerelateerd nieuws

Woondeals voor 104.000 nieuwe woningen in Gelderland

Tot en met 2030 komen er 104.000 woningen bij in Gelderland. Vandaag zetten minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, gedeputeerde Peter Kerris en de gemeentelijke bestuurders in Zutphen hun handtekening onder zes woondeals: Regio Foodvalley, Achterhoek, Stedendriehoek, Groene Metropoolregio, Noord-Veluwe en Rivierenland. 

Minister Hugo de Jonge: “In Gelderland tekenen we maar liefst zes regionale woondeals, goed voor de bouw van 104.000 woningen tot en met 2030. Een grote ambitie die dankzij de betrokkenheid van 55 gemeenten, corporaties en marktpartijen haalbaar is. Met deze woningen houden we de dorpen en steden in Gelderland leefbaar.’”

Nationale Woon- en Bouwagenda

Om de woningnood op te lossen, heeft minister De Jonge de Nationale Woon- en Bouwagenda opgesteld. In september 2022 hebben de minister en Provincie Gelderland afspraken gemaakt over de bouw van deze woningen tot en met 2030. Waarin 900.000 nieuwe woningen in Nederland gerealiseerd moeten worden. Samen met de gemeenten en woningbouwcorporaties is dit de afgelopen maanden uitgewerkt in zes regionale woondeals met afspraken over de aantallen woningen, de betaalbaarheid, de plancapaciteit en de randvoorwaarden. 

Meer dan 66.000 betaalbare woningen

Tot en met 2030 moeten er 104.000 huizen worden bijgebouwd, waarvan bijna 66.500 betaalbare koop- en huurwoningen. Dat zijn 4.000 woningen meer dan het woonaanbod dat Gelderland in september aan de minister deed. Van de 104.000 woningen is 31% sociale huur (vanaf 2023 is dat tot € 808 per maand), 10% middenhuur (tot € 1.000 per maand) en 24% betaalbare koopwoningen (tot € 355.000).

Zes regionale Woondeals

De zes regionale woondeals zijn opgesteld in afstemming met gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen. In het geval van Regio Foodvalley tekent ook provincie Utrecht mee. De meeste huizen worden gebouwd in Nijmegen (13.000), Arnhem (9.500) en Apeldoorn (9.000). In Nijmegen wordt onder meer veel gebouwd bij de Waalsprong (5.600) en in Arnhem bij de Spoorknoop-Oost (9.800). Ook in Ede (7.000), Barneveld (5.500) en Harderwijk (5.500) worden veel huizen gebouwd. 

Meer investeren in woningbouw

Voor de bouw van 104.000 woningen is steun van de Rijksoverheid nodig. Het gaat bijvoorbeeld om investeringen in bereikbaarheid (wegen, OV, fietspaden) en de inzet van extra ambtenaren voor het versnellen van bouwplannen en vergunningen. Dit is per regio uitgewerkt in de Woondeals. Rijk, Provincie en betrokken gemeenten blijven hierover met elkaar in gesprek. 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven