Gerelateerd nieuws

Woningbouwimpuls voor 1.300 woningen in Wijchen

De rijksoverheid zet € 4,4 miljoen in voor de bouw van 1.300 woningen in Wijchen-West. Gemeente Wijchen ontvangt hiervoor een subsidie uit de Woningbouwimpuls (WBI). Vanuit het Actieplan Wonen dragen we € 1,5 miljoen bij aan de bouw van de woningen.
 

Woningbouw in Gelderland versnellen

Gedeputeerde Peter Kerris: “Met de Woningbouwimpuls versnellen we de bouw van betaalbare woningen in Gelderland. Meer dan de helft van de 1.300 woningen zijn sociale huur of koopwoningen, waardoor we meer starters een kans op een woning kunnen geven.”  

Woningbouwimpuls

Woningbouw is duur. Bij de bouw moet rekening gehouden worden met bereikbaarheid, duurzaamheid en aanpassingen vanwege het veranderende klimaat (klimaatadaptatie). Vanwege de hoge kosten komen veel bouwprojecten stil te liggen. Hiervoor zet het Rijk de Woningbouwimpuls in. De bijdrage van het Rijk moet de helft van de financiële tekorten dekken. De andere helft moet de gemeente betalen. In Wijchen-West vullen wij dit met ruim € 1.000 per woning aan.

Nieuwe woningen in Wijchen-West

Wijchen-West wordt een wijk met veel water en groen, nieuwe woonvormen en een snelfietsverbinding. Er komen 1.300 nieuwe woningen voor starters en middeninkomens. Meer dan de helft van de woningen zijn sociale huur, middenhuur en betaalbare koopwoningen. De bouw van de woningen gaat binnen 3 jaar van start. 

Van Beuningen tot Culemborg

De subsidie voor de woningbouw in Wijchen maakt deel uit van de 4e ronde van de Woningbouwimpuls. In deze ronde heeft gemeente Beuningen ook een rijkssubsidie gekregen voor de bouw van 345 woningen in Winssen-Zuid. In de 1e 3 rondes (tranches) van de WBI zijn subsidies toegekend voor de bouw van 12.000 woningen in onder andere Harderwijk, Ede, Nijmegen, Apeldoorn, Arnhem en Culemborg.  

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven