Gerelateerd nieuws

Opnieuw tientallen miljoenen van het Rijk voor ontsluiten woningbouw

Het Rijk stelt 100 miljoen beschikbaar aan gemeenten in Regio Zwolle voor investeringen in de infrastructuur om nieuwe woningbouwlocaties met betaalbare woningen in de regio bereikbaar te maken. Het geld wordt geïnvesteerd in de verbetering van de infrastructuur in en rondom Reevedelta in Kampen, het stationsgebied en het westelijk deel van het stadscentrum in Hoogeveen en het regionale spoorknooppunt Spoorzone in Zwolle. Dit hebben de ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Mark Harbers (Infrastructuur) maandag 14 november aan de Tweede Kamer gemeld.

Ongekende woningbouwopgave
Nederland staat voor een ongekende woningbouwopgave. Tot en met 2030 wil het kabinet 900.000 woningen bouwen en toegroeien naar de bouw van 100.000 woningen per jaar. Dat die woningen goed bereikbaar zijn, is een belangrijke voorwaarde om er prettig te kunnen wonen, leven en werken. Het kabinet stelt hiervoor landelijk de komende jaren in totaal €7,5 miljard beschikbaar. Daarvan is €1,5 miljard bedoeld voor projecten die op de korte termijn, binnen 3 tot 5 jaar, ontwikkeld kunnen worden. Daarbovenop is nog eens €6 miljard beschikbaar voor het verbeteren van de infrastructuur rondom de 17 grootschalige woningbouwlocaties, waaronder Spoorzone in Zwolle.

Bereikbaarheid en bouwen hand in hand
Ook Regio Zwolle groeit, met daarbij de vraag naar passende woonruimte. In de regio moeten tot en met 2030 40.000 woningen gebouwd worden. Het kabinet erkent de urgentie om in de regio stappen te zetten in de bouw van woningen en het verbeteren van de infrastructuur en zet hier ook financiële middelen tegenover.

Het Rijk draagt €71,7 miljoen bij aan de ontwikkeling van de grootschalige ontwikkellocatie Spoorzone in Zwolle en het verbeteren de infrastructuur rondom het station, dat een belangrijk mobiliteitsknooppunt is voor de regio. Dit bedrag zal gebruikt worden voor de afbouw van stationsvoorzieningen (stationsentree, P&R en fietsenstallingen), het ontwikkelen van snelfietsverbindingen richting Olst-Wijhe, Raalte en Genemuiden en mobiliteitshubs om de doorstroming te verbeteren. Mobiliteitshubs zijn plekken waar mensen hun auto parkeren waarna ze verder gaan op de fiets of met het openbaar vervoer. Deze projecten dragen bij aan het verbeteren van de infrastructuur rondom het regionale station.
Daarnaast is door het Rijk 13,6 miljoen toegezegd voor het bereikbaar maken van de nieuwbouwlocatie Reevedelta in Kampen. Dit bedrag wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van een regionale mobiliteitshub bij station Kampen Zuid en de realisatie van fietstunnels, fietspaden en geluidswerende voorzieningen langs de N50. Verder is €14,7 miljoen gereserveerd voor infrastructurele maatregelen in het stationsgebied en het westelijk deel van het stadscentrum van Hoogeveen om extra ruimte te maken voor woningbouw.

Flinke impuls voor de regio
Regiovoorzitter Peter Snijders noemt de bijdrage een flinke impuls voor de regio. “We hebben een grote groeiopgave in onze regio. Daarvoor zijn woningen nodig én maatregelen om de bereikbaarheid van woningen op peil te houden. De investering in deze projecten, heeft effect op de mobiliteit en bereikbaarheid van de hele regio. Met deze afspraken kunnen we nieuwe woningen bouwen én stappen zetten met onze plannen voor een meer duurzame mobiliteit: meer gebruik van het OV, de fiets en slimme mobiliteit. Deze maatregelen verminderen de filedruk op de A28 en het onderliggend wegennet. Daarnaast wordt de mobiliteit duurzamer en blijft onze groeiende regio leefbaar. Ik ben blij voor de huidige en toekomstige inwoners van onze regio. Zij hebben veel baat bij dit pakket. Dit is een mooi resultaat in de klimaatbestendige groei van de regio met brede welvaart als vertrekpunt.”

Overleg geeft vertrouwen in vervolg
Regio Zwolle is één van de 17 gebieden in Nederland die de zogeheten NOVEX-status heeft gekregen. Met de NOVEX-status gaat de regio een langdurige samenwerking aan met het Rijk. Snijders: “Met deze financiële impuls kunnen we al grote stappen zetten. Als regio zetten we het gesprek met het kabinet voort om tot nadere afspraken te komen over de klimaatadaptatie, wonen, werken en de mobiliteitstransitie binnen alle kernen in onze regio.” De komende periode gaan de betrokken partijen uit de regio met het Rijk in gesprek over cofinanciering voor deze noodzakelijke infrastructurele investeringen in de regio.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven