Gerelateerd nieuws

Mogelijke bouwontheffing voor tijdelijke flexwoningen op Texel

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland staan positief tegenover het plaatsen van 102 tijdelijke flexwoningen in het Texels Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL), mits de gemeente Texel de noodzaak juridisch voldoende kan motiveren.

Het gaat om flexwoningen aan de noordkant van de Marsweg in Den Burg. De gemeente wil deze flexwoningen plaatsen om het tekort aan sociale huurwoningen op het eiland tegen te gaan. 

Groot tekort aan betaalbare woningen op Texel 

Op Texel zijn er bijna geen woningen beschikbaar voor starters, jonge gezinnen, spoedzoekers (bijvoorbeeld mensen met een nieuwe baan op het eiland), vergunningshouders en vluchtelingen. De gemeente wil daarom rondom Den Burg 102 tijdelijke flexwoningen bouwen in het BPL voor een periode van 20 jaar. De gemeente verwacht dat het woningtekort na die periode afneemt. Er worden rondom Den Burg ook 120 flexwoningen gebouwd voor een periode van 40 jaar. Deze locatie ligt buiten het BPL en is daarom geen onderdeel van het ontheffingsverzoek. 

De gemeente heeft voor deze locatie gekozen omdat het plan goed aansluit op het bestaande dorp en het beperkt stoort in het landschap. Den Burg is het grootste dorp met de meeste voorzieningen, scholen en goede verbindingen met openbaar vervoer. Er zijn binnen en buiten Den Burg geen andere geschikte locaties beschikbaar voor dit aantal woningen.

Voorwaarden tijdelijke bouw

De voorgestelde flexwoningen zijn flexibel, eenvoudig te (ver)plaatsen en weer te verwijderen. Daardoor heeft het plaatsen van deze woningen geen permanente gevolgen voor het BPL. Daarnaast blijft de gemeente eigenaar van de grond en garandeert dat de locatie na maximaal 20 jaar weer wordt teruggebracht naar de huidige staat, agrarisch grasland. 

Advies commissie RWK

De Statencommissie Ruimte, Wonen en Klimaat (RWK) spreekt op 13 februari 2023 over het voorstel. Als Provinciale Staten hiermee instemmen, wordt de ontheffing verleend.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven