Gerelateerd nieuws

Helft veertigplussers niet bezig met toekomstige woonsituatie

Het aantal 65-plussers neemt in 2040 toe tot bijna 5 miljoen. De verwachting is dat ruim 1,8 miljoen daarvan alleenstaand is. Dit creëert een grote woonopgave die vraagt om oplossingen. Uit onderzoek van Achmea onder 40-plussers in Nederland blijkt echter dat ongeveer de helft van de respondenten (48%) niet bezig is met de toekomstige woonsituatie.  Ook blijkt dat, anders dan in sommige andere landen, het intrekken bij kinderen als er meer zorg nodig is, voor driekwart van de 65-plussers geen optie is. Zes op de tien 40-plussers in Nederland ziet het ook niet zitten om hun ouders in huis te nemen. 

Nu werken aan oplossingen
Er moet een oplossing worden gevonden voor de groeiende vraag naar passende woningen voor ouderen. Mede gezien het groeiend te kort aan zorgpersoneel en mantelzorgers. Levensloopbestendig bouwen kan uitkomst bieden, zo blijkt uit eerdere analyses van Achmea. Jeroen Kemperman, van zorgverzekeraar Zilveren Kruis (onderdeel van Achmea): ‘De Nederlandse bevolking vergrijst in rap tempo. We hebben richting 2040 onvoldoende woningen waar mensen de juiste zorg kunnen krijgen en tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen wonen. Ook is er een groeiend te kort aan zorgpersoneel en mantelzorgers. Dat betekent dat we met z’n allen nu moeten nadenken over oplossingen. Het ontwikkelen van bouwplannen heeft lange doorlooptijden.’ 

Levensloopbestendig wonen nog niet breed bekend  
Meer dan de helft van de Nederlanders (54%) weet niet wat levensloopbestendig wonen precies is of wat de voordelen ervan zijn. Jeroen Kemperman: ‘Opvallend is dat er grote verschillen zijn tussen de randstad en de provincie. Zo is in Zeeland 62% van de respondenten bekend met levensloopbestendig wonen, terwijl dat in Noord-Holland slechts 32% is. Dit komt mogelijk omdat levensloopbestendig wonen in de provincie al wat langer aan de orde is.’ Twee derde van de Nederlanders geeft aan dat zij verwachten niet te hoeven verhuizen als zij ouder zijn. Een derde geeft aan dat zij hun huidige woning later willen aanpassen zodat zij hierin kunnen blijven wonen. Daan Tettero van vastgoedbelegger Syntrus Achmea: ‘Het is belangrijk dat mensen zich bewust worden van de aanstaande veranderingen en de keuzes die zij zelf kunnen maken om op een prettige manier te kunnen wonen op oudere leeftijd. Veel mensen gaan pas nadenken over verhuizen als hun zorgbehoefte toeneemt.’ 

Gelijkvloers wonen, dichtbij voorzieningen 
Als het gaat om wonen op hogere leeftijd, dan vinden de respondenten het belangrijk om in de buurt van voorzieningen te wonen, gelijkvloers en het liefst in de woonplaats waar zij al woonden. Daan Tettero: ‘Opvallend is dat een grote meerderheid (in alle gevallen meer dan 50%) ervan uitgaat dat als zij ouder zijn ook aan deze voorwaarden kan worden voldaan. Terwijl als we kijken naar de krapte op de woningmarkt en de toenemende behoefte aan zorg, is het maar de vraag of dat kan. Het is daarom belangrijk dat mensen op tijd beginnen na te denken over hun woonsituatie. Dan is er voldoende gelegenheid om een passende woning te zoeken.’  

Campagne om bewustwording te creëren 
De merken Zilveren Kruis en Syntrus Achmea ontwikkelen gezamenlijk nieuwe woonvormen met slimme aanpassingen in huis. De planning is om komende jaren 1.500 tot 2.000 levensloopbestendige woningen per jaar te realiseren. Achmea roept ook andere partijen op om te investeren in de ontwikkeling van dit type vastgoed. Daarbij wordt de samenwerking opgezocht met gemeenten en zorgverleners, zodat bij de realisatie van levensloopbestendige woningen direct rekening kan worden gehouden met de bestemmingsplannen en zorg aan huis. Op 1 november start Achmea de campagne “Gelukkig oud worden volgens Achmea”. Het doel van de campagne is om bewustzijn te creëren over het belang van geschikte woonruimte op latere leeftijd. Ook hoopt Achmea mensen aan te zetten om tijdig over een passende oplossing na te denken. 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven