Gerelateerd nieuws

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Griekspoor werken aan de renovatie van de brug en sluis in Driemond

De brug en sluis in Driemond, gemeente Amsterdam (bouwjaar 1937) zijn verouderd en aan vervanging en renovatie toe. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht werkt samen met Griekspoor civiele techniek om dit project uit te voeren. 

Huidige situatie 

De brug in Driemond is een ophaalbrug over de Gaasp en verbindt het noordelijke en zuidelijke deel van Driemond. Zij wordt gebruikt door gemotoriseerd verkeer, fietsers, voetgangers en door de nood- en hulpdiensten. De brug biedt de nodige bereikbaarheid en is daarom van groot belang voor de omgeving. De sluis van Driemond vormt de vaarwegverbinding tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de Gaasp en speelt een belangrijke rol voor de beroeps- en pleziervaart. Ook vervult de sluis een belangrijke functie in het watersysteem, als milieukering bij calamiteiten en als noodkering bij hoogwater op het kanaal. 

Op 6 maart zijn de eerste werkzaamheden buiten gestart. De houten sluisdeuren werden al even niet meer gebruikt en ook de stalen sluisdeuren zijn aan herstel en aanpassingen toe. Griekspoor heeft samen met haar partners Rusthoven en Langezaal & Inniger alle sluisdeuren verwijderd. Tijdens het verwijderen van de houten sluisdeuren was ook Bea de Buisonjé aanwezig, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.  

Nieuwe situatie 

De huidige brug van Driemond wordt een-op-een vervangen door een nieuwe brug met hetzelfde ontwerp. De stalen delen van de brug (brugval, hameipoort, balans, hangstangen, opleggingen, etc.) worden volledig vernieuwd en de fundering van de brug wordt versterkt. Ook de elektrotechnische en mechanische installaties van de brug worden vernieuwd. Deze nieuwe brug is sterker, toekomstbestendig en duurzaam.  Ook voor de sluis geldt dat deze volledig wordt gerenoveerd. Niet alleen de houten en stalen sluisdeuren, maar ook de diverse betonelementen en het bewegingswerk van de deuren worden vernieuwd. 

Vernieuwing installaties 

De hydraulische aandrijving wordt vervangen door elektromechanische aandrijving en de elektrotechnische installatie van de brug en sluis worden vernieuwd. Ook de afsluitboominstallatie, de landverkeer- en scheepvaartinstallatie en de CCTV- en geluidsinstallatie worden vernieuwd. 

Vernieuwing gebouwen 

Het huidige brugwachtershuis maakt plaats voor een nieuw besturingsgebouw. De brug wordt in de toekomst op afstand bediend vanaf de bediencentrale van Waternet. Lokale bediening is mogelijk via een handzender, een bedienconsole of het noodbedieningspaneel. Het bovenhoofd van de sluis is alleen lokaal via een inplugbare bedienconsole te bedienen. Voor alle bewegingswerken geldt dat deze ook handmatig te bedienen zijn. 

Bij de vervanging worden de aangegeven wensen en optimalisaties zoveel mogelijk meegenomen. Zo wordt de kleur van de brug weer teruggebracht naar de originele kleur: donkergroen. Het werk aan de brug start na de zomerperiode 2023. Naar verwachting is de brug dan medio april 2024 weer open. De brug is de enige ontsluiting van het dorp. Daarom wordt tijdens het werk vanaf november 2023 een noodbrug geplaatst.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven