Gerelateerd nieuws

Waterinclusief bouwen wordt noodzaak

De zomer van 2022 was één van de droogste ooit gemeten. Zo droog dat eind augustus het KNMI concludeerde dat het landelijk neerslagtekort uitkwam op zo’n 300 mm, wat 3 keer zo weinig is als normaal. Door droogte en toenemende hitte neemt het watergebruik als maar toe in Nederland met waterschaarste tot gevolg.

 

Hoe kan de gebouwde omgeving bijdragen aan het vasthouden, hergebruiken en zuinig omgaan met water? Hoe houd je rekening met waterinclusiviteit in de herontwikkeling en in de nieuwbouw? En welke goede voorbeelden van waterinclusief bouwen zijn er al waar we van kunnen leren? Hoe maken we inzichtelijk wat waterbesparing oplevert?

Over deze vragen en andere zaken gingen we tijdens de Green Building Talks in gesprek met waterbedrijven, ondernemers en experts.

Terwijl energiebesparing door de hoge energieprijzen niet meer is weg te denken uit ons dagelijks leven, wordt de beschikbaarheid van water nog als heel vanzelfsprekend beschouwd. Water is op dit moment niet juist beprijsd, waardoor het te ‘goedkoop’ is. Daardoor gebruiken we gemiddeld in de woning zo’n 130 liter zuiver drinkwater per dag waarmee we zelfs de tuin besproeien en de wc mee doorspoelen. Tegelijkertijd zorgt klimaatverandering voor langere periodes van droogte en waterschaarste.

Dat moet anders willen we huizen kunnen blijven bouwen als antwoord op de groei van de bevolking en het aantal huishoudens. Prijsprikkels en slimmere belastingen zijn nodig om drinkwater betaalbaar te houden en beschikbaar te hebben voor toekomstige generaties. Daarnaast liggen er goede kansen om een waterinclusiviteit al in de ontwerpfase van nieuwbouw mee te nemen. Dat vraagt wel om een integrale focus vanaf het begin op de woning en het omringende gebied.

Meer informatie

Lees ook het artikel ‘Hoge prijzen zand en grind terugkerend fenomeen’ waar wordt ingegaan op de gevolgen van klimaatverandering en droogte op de beschikbaarheid van bouwgrondstoffen.

 

In gesprek

Op allerlei podia en platforms gaan onze experts en vertegenwoordigers tijdens evenementen in gesprek met ondernemers en anderen over actuele onderwerpen. Zij praten over zaken als duurzaam ondernemen, circulaire economie, vastgoed en social impact.

Bekijk de video’s of beluister de podcasts

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven