Gerelateerd nieuws

Wat betekent de mogelijke aanbestedingsplicht voor corporaties voor uw bedrijf?

Tijdens een digitale meet&greet van OnderhoudNL sector Totaal op 17 mei, werd er gesproken over de aanbestedingsplicht die er mogelijk aan zit te komen voor corporaties. Sander Engels van AKD Advocaten legde haarfijn uit wat de huidige situatie is, wat de gevolgen kunnen zijn als corporaties inderdaad aanbestedingsplichtig worden en hoe u als onderhoudsbedrijf daar dan mee om kunt gaan.

Verstrekkende gevolgen

Op dit moment worden woningcorporaties door de Nederlandse overheid gezien als private aanbesteders die niet gebonden zijn aan Europese Aanbestedingsrichtlijnen en de nationale Aanbestedingswet. Een Europese aanbestedingsplicht voor corporaties kan leiden tot verstrekkende gevolgen, niet alleen voor de toekomst maar ook voor het verleden.

Projectoverstijgende raamovereenkomsten

Er ligt immers een enorme instandhoudings- en verduurzamingsopgave voor corporaties. Deze opgave wordt steeds meer ingekocht en gecontracteerd volgens de principes en richtlijnen van resultaatgericht samenwerken (RGS). De essentie van RGS is dat door duurzaam samenwerken van opdrachtgever en ketenpartners het product en proces continu verbetert, er waarde wordt toegevoegd en de kosten beheerst en verlaagd worden. Hiervoor worden tussen partijen meerjarige en projectoverstijgende raamovereenkomsten afgesloten. Tijdens de meet&greet besprak Sander Engels van AKD Advocaten de belangrijkste aandachtspunten. In het kort:

  • Op dit moment is er nog geen verplichting tot openbaar aanbesteden voor corporaties
  • Ook bij een eventuele aanbestedingsplicht is RGS nog steeds mogelijk, maar dan wel:
  • de juiste aanbestedingsprocedure hanteren
  • op basis van door corporaties vastgelegde aanbestedingsbeginselen
  • raamovereenkomst niet langer dan 4 jaar, of met goede argumenten langer
  • Voor lopende RGS-samenwerkingen is direct ingrijpen niet strikt noodzakelijk, de woningcorporatie zal wellicht aanvullende afspraken willen maken
  • U hoeft als onderhoudsbedrijf niet bang te zijn voor claims

Download hier de presentatie van Sander Engels.

‘Aandachtspunten bij het aanbesteden’

De huidige onzekerheid en onduidelijkheid rondom de mogelijke Europese aanbestedingsplicht van corporaties leidt nu soms tot terughoudendheid om RGS samenwerkingen aan te gaan en er zijn vragen wat een mogelijke aanbestedingsplicht betekent voor reeds gegunde, lopende samenwerkingen. Daarom heeft stichting RGS de informatieve notitie ‘Aandachtspunten bij het aanbesteden’ ontwikkeld.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven