Gerelateerd nieuws

Warmtenet Twente haalt ruim 2.800 woningen en bedrijven van het aardgas

De Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) stimuleert de groei van warmtenetten. De eerste subsidie is nu toegekend. Afvalverwerker Twence en netbeheerder Cogas ontvingen samen € 17 miljoen om een warmtenet te ontwikkelen in het stedelijk gebied van Twente. Dit is een belangrijke stap richting het aardgasvrij verwarmen van woningen en bedrijven.

Subsidie maakt warmtenet Twente mogelijk

Om een warmtenet aan te leggen, zijn hoge investeringen nodig. De WIS-regeling geeft subsidie voor het deel dat zich niet terugverdient (onrendabele top). Twence is daarom erg positief over de WIS: “Deze regeling maakt het voor ons mogelijk om het Regionaal Warmtenet Twente echt verder te brengen. Daarmee zetten we een belangrijke stap in de verduurzaming van het stedelijk gebied.” Het warmtenet haalt zo ruim 2.800 woningen en bedrijven van het aardgas.

Doel WIS

De subsidie helpt om versneld te investeren in de aanleg van warmtenetten. Dit zorgt voor tijdige opschaling van warmtenetten om de klimaatdoelen voor 2030 te halen: 500.000 nieuwe aansluitingen in de bestaande bouw (woningen) op een warmtenet.

Tips voor aanvragers

Ondernemers die willen investeren in een warmtenet, kunnen nog steeds subsidie aanvragen. Twence deelt graag haar tip voor een succesvolle aanvraag: “We hebben veel gehad aan de interactie met de adviseurs van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij zijn steeds bereid geweest om een nadere toelichting te geven op de regeling. Of ze dachten met ons mee als wij daar behoefte aan hadden.”

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven