Gerelateerd nieuws

Voorbedrade buis wordt duurzamer

Draka verduurzaamt PROFIT voorbedrade buis met ‘groene’ VD E-LINE


Draka breidt haar E-LINE portfolio van duurzamere kabeloplossingen uit. De VD E-LINE die zij onlangs als alternatief voor VD-draad introduceerde, is nu ook beschikbaar als draad-in-buis variant. PROFIT E-LINE is de meest duurzame voorbedrade buis op de markt en heeft een ruim 20 procent lagere CO
2-voetafdruk dan standaard versies.

 Met PROFIT E-LINE speelt Draka in op de stijgende behoefte aan milieuvriendelijke bouw- en installatieproducten. De duurzamere voorbedrade buis wordt op één en dezelfde locatie (Emmen) geproduceerd én geassembleerd. Daarbij verwerkt Draka 100% gerecycled koper en biobased materiaal in het VD draad. Hiermee weet Draka de CO2-uitstoot substantieel te beperken. PROFIT E-LINE is voorzien van het eerste specifieke milieukeur voor kabels: EcoCable label van Prysmian Group.

Verder verduurzamen
PROFIT E-LINE is sinds augustus verkrijgbaar bij de elektrotechnische groothandel. Het is het tweede product in de nieuwe range duurzamere kabeloplossingen voor laagspanningsinstallaties (Draka E-LINE). Bij de introductie een half jaar geleden beloofde Draka elk jaar nieuwe producten aan het portfolio toe te voegen. Die belofte komt zij nu al na. Ondertussen staat de verduurzaming van PROFIT niet stil: R&D is bezig om ook de buizen te verduurzamen. Daarnaast wil Draka dit jaar ook E-LINE varianten van VULT installatiedraad en Barnicol giethars lanceren.

Brede innovatiebereidheid
Grote aannemers, installateurs en voorschrijvers tonen veel en steeds meer interesse in Draka E-LINE, mede door de behoefte om nieuwbouwwoningen duurzamer te maken. De Delftse woonwijk Grasbuurt 2 had de primeur met de eerste grootschalige toepassing (60 km) van VD E-LINE. In dit project werken BAM Wonen, Schipper Electrotechniek en Draka samen om 41 nieuwbouwwoningen milieuvriendelijker te bekabelen. Bijzonder is dat hier een nieuw, innovatief product (VD E-LINE) partijen bijeenbracht om het meteen toe te passen en gezamenlijk een volgende duurzame stap te zetten.

Meetbare milieu-impact
Draka E-LINE is een nieuwe range producten met een verlaagde milieu-impact. De verlaagde milieu-impact wordt inzichtelijk gemaakt middels een EPD. Aanvullend worden de kabels aan de hand van het EcoCable classificatiesysteem van Prysmian Group voor elke levensfase, net als bij een levenscyclusanalyse (LCA), aan de hand van meetbare criteria beoordeeld: het recyclaatpercentage van de gebruikte grondstoffen, de aan- of afwezigheid van toxische ingrediënten, de CO2-voetafdruk van de grondstoffen en de productiemethode, de mate van energieverliezen tijdens langjarig gebruik, de CPR brandveiligheidsklasse en het percentage recyclebaarheid. Alleen producten met een relatief gunstige, gecombineerde score op deze criteria krijgen een EcoCable label, zoals PROFIT E-LINE.

Foto’s: PROFIT met VD E-LINE-1, -2 en -3: Draka PROFIT E-LINE is de meest duurzame voorbedrade buis op de markt.

Fotocredit: Foto’s Draka

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven