Gerelateerd nieuws

Voor welke producten gebruiken Europese e-installateurs BIM?

BIM speelt een steeds belangrijker rol en wordt steeds meer gebruikt door verschillende professionals in de bouw. Zoals we echter zagen in een eerder artikel, verschilt de mate waarin en snelheid waarmee BIM wordt opgepikt door Europese e-installateurs sterk per land en per grootte van een installatiebedrijf. Voor het succes van marketingcampagnes en salesstrategieën die zich richten op BIM-gebruikende installateurs, is kennis van die verschillen essentieel voor producenten van installatieproducten.

Weten welke installateur BIM gebruikt is echter niet het zelfde als de BIM-gebruikende installateur kennen. Het zegt bijvoorbeeld niets over waarom die installateur BIM gebruikt, en geeft zelfs geen antwoord op een veel fundamenteler vraag: waar gebruiken e-installateurs BIM eigenlijk voor? Die vraag hebben we onder andere gesteld aan installateurs uit zeven belangrijke Europese markten voor het Q3 2021 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

BIM wordt voor verschillende installaties en producten gebruikt (zie afbeelding bovenaan)

De invloed van aannemers in het besluitvormingsproces varieert op basis van het type contract
Op het eerste gezicht zijn kabels en bedrading een duidelijke winnaar. Meer dan de helft van de BIM-gebruikende Europese e-installateurs gebruiken BIM voor de installatie van kabels en bedrading. Maar de resultaten laten ook zien dat BIM wordt gebruikt voor een bredere verscheidenheid van installaties en producten. Meer dan een derde van BIM-gebruikende installateurs gebruikt het voor de installatie van verlichting, ongeveer een derde gebruikt het voor schakelaars, en net iets minder dan een derde gebruikt BIM voor elektriciteitskasten.

BIM-toepassing verschilt per type project
Het bovenstaande laat zien dat e-installateurs BIM gebruiken voor een verscheidenheid aan producten en installaties, maar dat BIM het meest gebruikt wordt voor de installatie van kabels en bedrading. Wanneer we inzoomen op verschillende typen projecten verandert dat beeld echter. In nieuwbouwprojecten wordt BIM bijvoorbeeld nog vaker gebruikt voor de installatie van kabels en bedrading. Dat terwijl BIM in renovatieprojecten juist vaker wordt gebruikt voor de installatie van verlichting, en relatief minder voor kabels en bedrading. Bovendien gebruiken BIM-gebruikende e-installateurs BIM voor een nog bredere verscheidenheid aan producten en installaties in renovatieprojecten dan in nieuwbouwprojecten.

Brede toepassing van BIM betekent kansen voor fabrikanten
E-installateurs die BIM gebruiken voor hun projecten zullen bij dat gebruik wel eens problemen ervaren en zullen behoefte hebben aan BIM-support van andere partijen. Producenten van installatieproducten hebben hier een kans om hun merkwaarde te vergroten en het aanbieden van BIM-support te gebruiken als marketingtool. Dat geldt niet enkel voor producenten van producten waar BIM momenteel veel voor gebruikt wordt. Zelfs als jouw producten niet bovenin de bovenstaande lijst staan zal het aanbieden van BIM-support steeds lucratiever worden, omdat verwacht wordt dat BIM-gebruik onder e-installateurs de komende jaren zal blijven stijgen.

Om marketingkansen die BIM-gebruik met zich mee brengt optimaal te gebruiken is het wel nodig om dieper in de geest van de BIM-gebruikende e-installateur te duiken. Het is bijvoorbeeld erg handig om te weten welke problemen en irritaties installateurs tegenkomen wanneer ze BIM gebruiken in hun projecten, of welke voordelen van BIM ze het meest waarderen. Bovendien, en wellicht nog belangrijker, is het essentieel om te weten wat BIM-gebruikende installateurs verwachten van support van fabrikanten van installatieproducten. Die informatie is beschikbaar in het Q3 2021 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

 

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven