Gerelateerd nieuws

‘Voor elke 9 woningen in een straat is er 1 extra nodig voor groeiend aantal huishoudens’

Het aantal huishoudens stijgt de komende 15 jaar nog sneller dan verwacht. En het huidige tekort aan woningen is groter dan eerder geraamd. Dat blijkt uit de nieuwste bevolkingsprognoses van Primos. Om een verder oplopend woningtekort te voorkomen moeten – nu het kabinet demissionair is – alle provincies en gemeenten de woningbouw versnellen. Niet alleen elke plek voor woningbouw benutten, maar met de investeringen daarin ook de kwaliteit van steden en dorpen verbeteren.

Een grotere instroom van migranten, gemiddeld kleinere huishoudens en een schaarser aantal plekken in verzorgingshuizen zorgen voor de grotere groei van het aantal huishoudens (11 procent) en een net zo hard groeiende behoefte aan woningen. Voor elke 9 woningen in een straat, moet er één bij komen. Een enorm aantal, bovenop de 223.000 woningen die op korte termijn al nodig zijn om het huidige tekort in te lopen. Maar de bouw stagneert en de val van het kabinet zorgt voor extra vertraging: een verder oplopend tekort aan woningen dreigt.

De knop moet om. Gemeenten en provincies moeten snel aan de slag met nieuwbouw buiten de steden, nieuwbouw in de steden, transformatie van gebieden, verdichten, transformatie van gebouwen, herstructurering, flexwonen, optoppen, splitsen, legaliseren van vakantiewoningen. Ze moeten niet meer kijken waar we de woningen het beste kunnen bouwen. Maar kijken hoe we met nieuwe woningen de kwaliteit van onze steden en dorpen kunnen verbeteren. Zo kan optoppen van een flatgebouw de verduurzaming van het gebouw financieren. Verdichten kan zorgen voor betere voorzieningen. En nieuwbouw buiten de stad kan zorgen voor extra waterberging en meer biodiversiteit.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven