Gerelateerd nieuws

VNG-aandachtspunten bij begroting wonen en ruimte

Binnenkort behandelt de Tweede Kamer de begroting wonen en ruimte van het ministerie van BZK. In aanloop daarnaar heeft de VNG aandacht gevraagd voor 4 onderwerpen: regionaal maatwerk, meer en beter bouwen en de bestaande woningvoorraad, de wijktransitie klimaat en de invoering van de Omgevingswet.

BTWinfo stuurden de Kamer hierover een position paper, waarin de volgende punten naar voren werden gebracht:

  • Maak keuzes en laat ruimte voor regionaal maatwerk

Een ontkokerde rijksoverheid is nodig om gemeenten en regio’s op maat te bedienen.

  • Investeer in meer en beter bouwen en bescherm de bestaande woningvoorraad

Woningbouwimpuls en Volkshuisvestingsfonds moeten structureel worden, en gemeenten moeten kunnen optreden tegen excessief hoge huren.

  • Regel financiën en bevoegdheden voor gemeenten om de wijktransitie klimaat vorm te geven

Gemeenten staan klaar om deze transitie uit te voeren maar kunnen het nu nog niet.

  • Houd invoeren Omgevingswet budgetneutraal voor gemeenten

De invoeringskosten in het jaar 2022 van € 150 miljoen moeten worden gecompenseerd zodat gemeenten kunnen doorwerken aan een verantwoorde start van de wet.

Meer informatie

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven