Gerelateerd nieuws

Vertraging woningbouw voorkomen met grondbeleid

De druk op de Nederlandse woningmarkt is historisch hoog. Het nieuwe kabinet heeft ambitieuze plannen om het woningtekort in te lopen. Recent is de Nationale Woon- en Bouwagenda gepubliceerd waarin de nieuwbouwopgave op 100.000 woningen per jaar wordt geschat.

De ruimte voor woningbouw in Nederland wordt tegelijkertijd steeds schaarser. Vertraging van woningbouwprojecten ligt daardoor op de loer. In een handreiking geven het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) daarom oplossingen om vertraging in de woningbouwopgave te voorkomen. Die liggen veelal in het proces voordat gemeenten een bestemmingsplan vaststellen, zo stellen zij.

Oorzaken vertraging woningbouw

Meestal is er niet één duidelijke oorzaak waarom de realisatie van woningbouwprojecten uitblijft. De financiële haalbaarheid staat bijvoorbeeld onder druk door de gestegen bouwkosten. En doordat er vervolgens een aantal jaar vertraging is, sluit het project niet meer aan op de marktvraag. Dan is er vaak ook nog het bezwaar van belanghebbenden en omwonenden. Veel oplossingen om vertraging te voorkomen ná vaststellen van het bestemmingsplan liggen dan ook in het proces vóórdat de gemeente dit plan vaststelt.

Handreiking biedt ondersteuning

De handreiking ‘Vertraging woningbouw voorkomen met grondbeleid’ biedt gemeenten instrumenten voor oplossingen, maar ook talrijke voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast biedt het Expertteam Woningbouw van RVO praktische ondersteuning aan gemeenten om vertraging in de woningbouwopgave te voorkomen. Tijdens het Online Symposium Gebiedsontwikkeling van RVO en Binnenlands Bestuur op 14 april 2022, staat dit thema eveneens centraal.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven