Gerelateerd nieuws

Verschuivende trends op de woningmarkt: kleinere woningen en meer huurwoningen

De gemiddelde nieuwbouwwoning in Nederland wordt kleiner. Dat hangt samen met de aanhoudende groei van het aantal appartementen dat er wordt gebouwd. “Op termijn, als de nieuwbouwproductie van de grondgebonden bouw zich gaat herstellen, zal dat herstel aan de onderkant beginnen, wat betekent dat ook eengezinswoningen kleiner zullen worden”, zegt Michel van Eekert, directeur van marktonderzoeksbureau Buildsight.

De gemiddelde oppervlakte van de in vier kwartalen vergunde koopwoningen is gedaald naar 197 vierkante meter; een halfjaar geleden was dat nog 206 vierkante meter. In het tweede kwartaal dalen voor het eerst in lange tijd ook de bouwkosten per woning. Dat biedt perspectief op het betaalbaarder worden van nieuwbouwwoningen. “Hoe beter het woningaanbod aansluit bij de vraag, hoe beter het ook zal gaan met de verkopen”, redeneert Van Eekert. “En dat is niet alleen prettig voor woningzoekenden, maar ook gunstig voor de bouwsector.” Al voegt hij daaraan toe: “De bouw van kleinere woningen betekent natuurlijk wel minder volumes aan afzet van materialen per woning.”

Meer huurwoningen

De vergunningverlening voor de koopsector stijgt van kwartaal op kwartaal, maar nog niet op jaarbasis. De vergunningverlening voor de bouw van nieuwe huurwoningen stijgt wel op jaarbasis. Vooral voor corporaties, maar ook voor particuliere verhuurders. Dit ondanks de strengere regelgeving voor de particuliere huursector.

Milde bouwrecessie verwacht

Terwijl de Nederlandse economie, met twee kwartalen op rij krimp, in een recessie is gekomen, geldt dat voor de bouwsector nog niet. Dat de investeringen, ondanks de recessie en ondanks de lagere investeringen in woningen, blijven groeien, heeft voor een belangrijk deel te maken met de bouw van nieuwe bedrijfshallen. Utiliteitsbouw blijkt de kurk waarop de nieuwbouw blijft drijven. “We verwachten dat er nog wel een bouwrecessie komt, maar dat het daardoor bij een milde recessie zal blijven.”

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven