Gerelateerd nieuws

Verduurzaming sociale woningbouw makkelijker en goedkoper via CTRL2050

– Factory Zero, Takkenkamp Groep en De Variabele Groep hebben een Code of Conduct getekend voor de denk- en werkwijze CTRL2050. Met deze Code of Conduct onderschrijven de partijen de methode CTRL2050. Dit denk- en werkproces, dat kosteloos beschikbaar is voor alle opdrachtgevers en uitvoerende partijen in renovatie en onderhoud van sociale woningbouw, maakt het verduurzamen van sociale huurwoningen makkelijker en goedkoper. Hiermee willen de initiatiefnemers een bijdrage leveren aan de klimaatdoelen richting 2050.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het doel van de initiatiefnemers is vooral het transformeren van de denkwijze bij opdrachtgevers en uitvoerende partijen in renovatie en onderhoud. Door het vertalen van een brede ervaring in een concreet denk- en werkproces, krijgt de verduurzaming van de sociale woningbouw in Nederland een noodzakelijke kans tot versnelling. CTRL2050 is geschikt voor 40% van deze vastgoedportefeuille.

Achtergrond

CTRL2050 is ontwikkeld in een samenwerking tussen Factory Zero, Takkenkamp Groep en De Variabele Groep. Zij stellen hiermee hun uitgebreide kennis van verduurzaming van sociale woningbouw ter beschikking via deze denk- en werkwijze. De eerste geïnteresseerden hebben zich inmiddels gemeld.

Partijen die aan de slag willen met CTRL2050 sluiten zich aan onder de voorwaarde dat ze het gedachtengoed en werkwijze op de juiste manier gebruiken. Samen met BOB-KOB is de opleiding ter ondersteuning van het gebruik van CTRL2050 ontwikkeld. Na het volgen van de opleidingsmodules zijn alle formats voor CTRL2050 kosteloos beschikbaar.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven