Gerelateerd nieuws

Wkb ook voor verbouwingen per 1 januari 2024 van kracht

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) treedt per 1 januari 2024 in werking voor zowel nieuwbouw als voor verbouwingen van bouwwerken met een laag risicoprofiel (gevolgklasse 1), zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. 

Overgangstermijn niet meer nodig

Eerder zou de Wkb voor vergunningsplichtige verbouwingen 6 maanden ná 1 januari 2024 ingaan. Nu gemeenten, aannemer en kwaliteitsborgers aangeven dit niet langer nodig of wenselijk te vinden, laat de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening deze overgangstermijn vervallen. 

Uitbreiding wetgeving na 2029

De Wkb geldt in eerste instantie alleen voor bouwwerken die vallen onder gevolgklasse 1. Dit zijn relatief eenvoudige bouwwerken waar de gevolgen beperkt zijn als er iets misgaat. Welke bouwwerken onder gevolgklasse 1 vallen is vastgelegd in het Besluit bouwwerken leefomgeving. Gedurende de eerste 3 jaar worden de resultaten van de Wkb gemonitord. Na deze periode volgt een evaluatie en wordt de Wkb mogelijk uitgebreid naar andere bouwwerken, zoals kantoren, appartement en winkels. 

Stimuleringsregeling voor proefprojecten

Al geruime tijd doen aannemers, kwaliteitsborgers en gemeenten met proefprojecten ervaring op voor het werken onder de Wkb. Om betrokken partijen in staat te stellen zich goed voor te bereiden op de Wkb heeft het ministerie, samen met de VNG, een stimuleringsregeling (STIPP) beschikbaar gesteld. Meld u aan voor de STIPP-regeling.

De Wkb is onderdeel van de Omgevingswet en heeft tot doel de kwaliteit van de bouw te verbeteren en de positie van de opdrachtgever te versterken.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven