Gerelateerd nieuws

Verbeterd kritisch detail binnen breedplaatvloeren

In Cement en Cementonline is onlangs voor constructeurs een interessant artikel gepubliceerd met een beschouwing over het maatgevende bezwijkmechanisme van het kritisch detail van breedplaatvloeren. Het artikel is geschreven door Prof.ir. Simon Wijte, Adviesbureau ir. J.G. Hageman / TU Eindhoven en Paul Otterspoor, Student Master Structural Engineering and Design TU Eindhoven.

Afgelopen jaar zijn er naar aanleiding van eerdere onderzoeken uit 2019aanvullende onderzoeken gedaan op initiatief van het ministerie BZK en de vijf leden van Constructief Prefab die breedplaatvloeren produceren. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten en mogelijkheden ten aanzien van het kritisch detail.

Ductiel gedrag

Bij het ontwerpen van een betonconstructie is het een vereiste dat de constructie waarschuwingsgedrag vertoont en vervormingscapaciteit bezit, met name als hij bezwijkt door het overschrijden van de momentweerstand. Dit zogenoemde ductiele gedag wordt verkregen als de wapening in de trekzone gaat vloeien voordat feitelijk bezwijken optreedt. Van het kritische detail is bekend dat bezwijken ook kan optreden door het bezwijken van het aansluitvlak dat aanwezig is tussen de koppelwapening en de breedplaatwapening. Het bezwijken van het kritisch detail toont veel minder ductiel gedrag en is dus ongewenst als maatgevend bezwijkmechanisme van de constructie.

Uit het aanvullende onderzoek is gebleken dat een tralie op de rand ook oplossing kan bieden om dit ductiele gedrag te bewerkstelligen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven