veiligheid

Gerelateerd nieuws

Veiligheid moet hoog op de agenda staan

Volgens Paul de Ruiter Architects moet veiligheid als thema vanzelfsprekend worden en een vast agendapunt zijn bij managementbesprekingen. Het architectenbureau certificeerde zich als een van de eerste voor de Veiligheidsladder (ook Safety Culture Ladder #SCL).“Een proces dat ingrijpend was, maar door iedereen werd omarmd”, vertelt Annemiek Bleumink, zakelijk directeur bij Paul de Ruiter Architects

Trede 2 op de Veiligheidsladder

Sinds januari 2022 geldt de plicht voor architectenbureaus met meer dan vijf mensen in dienst om aan te tonen dat ze een bepaald minimumniveau aan veiligheidsbewustzijn hebben (Veiligheid in Aanbesteding). Dat wordt vertaald naar Trede 2 op de Veiligheidsladder, een certificatieschema dat de veiligheidscultuur bij bedrijven toetst. “Wij werden begin 2021 door een aantal partijen met wie wij vaak samenwerken – en die de governance code hebben ondertekend – hierop gewezen. Zij drukten ons op het hart dat we aan het einde van het jaar dit certificaat in ons bezit moesten hebben”, zegt Bleumink over de initiële motivatie om zich voor Trede 2 te certificeren. De wake-up call leidde ertoe dat zij zich verdiepte in de stappen die gezet moesten worden.

“Eerst hebben we intern gekeken, maar omdat het nog volledig nieuw was, hebben we daarnaast overleg gehad met NEN en BNA. Vervolgens is een planning gemaakt om binnen de gestelde tijd de certificering voor elkaar te krijgen.”

Het proces om tot certificering voor de Veiligheidsladder te komen is grondig. Paul de Ruiter Architectsdoorliep vier fasen: beschrijven beleid V&G en procedures, controles intern aanscherpen en testen, implementatie in bureauprocessen en een audit.

Samen de verantwoordelijkheid dragen voor veiligheid

De versnipperde opdrachtverlening in de bouw is ook qua veiligheid een punt van aandacht. Want wie is de ‘probleemeigenaar’? Bleumink: “We leven in een maatschappij waar iedereen steeds meer de verantwoordelijkheid van zich afduwt. Terwijl we moeten samenwerken en al vanaf het begin moeten analyseren hoe we dingen anders, beter, gezonder, duurzamer en veiliger kunnen doen.”

“Ik hoop dat de Veiligheidsladder bijdraagt aan de bewustwording, dat er meer wordt nagedacht over de verschillende fasen in het bouwproces. Het zou namelijk teleurstellend zijn als we dit proces in zijn gegaan om meer naar elkaar te wijzen als het misgaat. De Veiligheidsladder mag geen afvinklijst van verantwoordelijkheden zijn. Veiligheid moet in mijn optiek breed.”

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven