Gerelateerd nieuws

Nieuw hulpmiddel voor leermeesters: veilig werken met leerlingen

Bij OnderhoudNL Opleidingen staat het ondersteunen van de leermeester de komende jaren centraal. Een van de allernieuwste hulpmiddelen is een handig overzicht waarop u als leermeester in één oogopslag kunt zien welke werkzaamheden uw leerling wel of niet mag uitvoeren én welke persoonlijke beschermingsmiddelen daarbij nodig zijn.

Risico’s

Sommige werkzaamheden in de schilders- en onderhoudssector leveren risico’s op, zoals werken op hoogte, blootstelling aan lawaai, trillingen en gevaarlijke stoffen. Ook fysieke belasting zoals tillen, repeterende bewegingen, duwen en trekken vormen risico’s voor de gezondheid. Dat geldt uiteraard voor alle medewerkers.

Verantwoordelijk

Voor leerlingen zijn de regels vaak nog strenger. U bent als leermeester verantwoordelijk voor de veiligheid van uw leerling. Maar hoe zit het ook alweer? Vanaf welke leeftijd krijgen zij meer verantwoordelijkheden? Mogen ze wel of niet met gevaarlijke stoffen werken? En welk persoonlijke beschermingsmiddel hoort er eigenlijk bij het schilderen van plafonds, plamuren of het slijpen van de krabber?

Richtlijn

Ons nieuwe handige overzicht geeft u als leermeester een richtlijn voor als een jongvolwassene, jonger dan 18 jaar, werkzaamheden uitvoert die horen binnen de schilders- en onderhoudsbedrijfstak. Een aantal werkzaamheden mag alleen ʻOnder Direct Toezicht (ODT)ʼ van de leermeester worden uitgevoerd. Daarom is het belangrijk is dat u als leermeester/begeleider precies weet hoe in ODT-situaties gehandeld moet worden en dat ook, zonder uitzondering, doelbewust blijft doen.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven