Gerelateerd nieuws

Gewijzigde risico’s door digitalisering in de bouw

Digitale samenwerking is niet meer weg te denken in de bouw. Bouwwerken worden steeds meer geautomatiseerd door slimme digitale toepassingen. Dit geldt ook voor de bouwprocessen. Het is dan ook belangrijk dat de dekking van je bouwverzekeringen op deze ontwikkelingen blijft aansluiten.

Ketensamenwerking

Digitale ketensamenwerking is niet alleen belangrijk voor efficiency en beperken van faalkosten, maar het is ook relevant met het oog op de kwaliteitsborging. Ketensamenwerking in één 3D-gebouwmodel zorgt ervoor dat alle partijen op elkaar zijn aangesloten. De data is op ieder moment voor iedereen inzichtelijk. De werkzaamheden kunnen onderling beter op elkaar worden afgestemd. Hierdoor komen ontwerp- en werkvoorbereidingsfouten eerder aan het licht en kunnen vóór de realisatie van het bouwproject verholpen worden.

Nieuwe ontwikkelingen op de bouwplaats

Op de bouwplaats zelf volgen de nieuwe ontwikkelingen zich ook in rap tempo op. Denk bijvoorbeeld aan de slimme bouwhelmen met de functie om 360° foto’s en sitewalks te maken. Of het gebruik van drones. Deze beelden zijn onder andere ook relevant voor de vastlegging van de bewijslast in het kader van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Immers met de invoering van de Wkb moet een dossier opgebouwd worden waarin informatie staat over alle fasen van het bouwtraject.

Door het gebruik van mobile devices (mobiele telefoon, tablets) wordt ook steeds meer papierloos gebouwd. Faalkosten door het gebruik van verouderde tekeningen wordt hiermee voorkomen. Door het gebruik van de mobiele devices hebben projectteams ook altijd en overal inzage in de 3D-modellen en tekeningen en is het mogelijk om foto’s van het bouwproces met deze modellen/tekeningen te vergelijken.

Risico’s

Digitalisering brengt echter ook risico’s met zich mee. Door verregaande ketensamenwerking is de zwakste schakel in de keten ook meteen de zwakste schakel voor de gehele keten. Als bijvoorbeeld een onderaannemer is aangesloten op het netwerk van een bouwcombinatie, maar die onderaannemer heeft haar cybersecurity niet op orde, dan is dat te vergelijken met een huis met sloten waar een schuur tegenaan staat met open deuren. Iedereen kan dan door het hele huis wandelen.

Lees ook: Digitalisering in de bouw: kansen, risico’s en oplossingen met de BNL cyberverzekering

Halvering eigen risico Bouwend Nederland Verzekeringen bij samenwerking in BIM

De met ons samenwerkende makelaars (Aon en In-Staet) zijn alert op veranderende risico’s op en rondom de bouwplaats en houden de verzekeringsdekkingen actueel. Dit blijkt onder meer uit het feit dat als er in een 3D-gebouwmodel, zoals BIM, wordt samengewerkt en er ontstaat toch een schade die voortvloeit uit een ontwerp- of werkvoorbereidingsfout, dan wordt zowel bij de Bouwend Nederland Constructieverzekering (via Aon) als bij de Bouwend Nederland Integraal Polis (BNIP, via In-Staet) het eigen risico gehalveerd.

Dit geldt alleen als bij de uitvoering niet is afgeweken van hetgeen in de digitale ketensamenwerking was vastgelegd. Verlaging van het eigen risico van de BNIP geldt voor zowel het onderdeel Constructie All Risks (CAR) als het onderdeel Aansprakelijkheid inclusief rubriek Ontwerp.

Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat de Bouwend Nederland polissen de actualiteit volgen, is dat drones en 3D-printers onder de dekking van aannemersmaterieel vallen. Overleg vooraf wel altijd even met de adviseurs van In-Staet of Aon naar de spelregels die gelden bij de inzet van drones.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven