Gerelateerd nieuws

Toezicht op constructieve veiligheid bij bouwprojecten onder de loep

De provincie Utrecht heeft onderzocht hoe Utrechtse gemeenten toezicht houden op constructieve veiligheid bij bouwprojecten. Onderzocht is bijvoorbeeld of er bij vergunningsaanvragen voldoende wordt gekeken naar constructieve veiligheid en hoe het toezicht op de bouwplaats wordt uitgevoerd.

Belangrijkste conclusie is dat de inspecties op de bouwplaats niet altijd aantoonbaar optimaal zijn uitgevoerd. Er is ruimte voor verbetering. Bij al gerealiseerde bouwwerken zijn geen ernstige gebreken geconstateerd. De provincie heeft er vertrouwen in dat ontwerpen van bouwplannen ook daadwerkelijk voldoen aan de constructieve eisen.

De provincie Utrecht houdt toezicht op hoe gemeenten vergunningen verlenen en bouwprojecten inspecteren. Doel is gemeenten aan te moedigen om zich op dit punt indien nodig te verbeteren en scherp te houden. Uit het dossieronderzoek blijkt onder andere dat bouwinspecteurs hun bevindingen, positief of negatief, niet altijd vastleggen. Dat betekent overigens niet dat dingen niet goed zouden gaan. Sterker nog: het onderzoek geeft genoeg vertrouwen dat regels goed worden nageleefd. Er is voldoende toezicht, maar bevindingen worden niet altijd vastgelegd, waardoor de historie op papier ontbreekt.

Representatieve steekproef

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een representatieve steekproef onder Utrechtse gemeenten. Hierbij is rekening gehouden met een gevarieerde samenstelling qua grootte en geografische ligging. Een extern adviesbureau heeft in opdracht van de provincie Utrecht het beleidsproces, de vergunningen en toezichtdossiers van de onderzochte gemeenten gecontroleerd. De provincie Utrecht gaat het komende jaar monitoren of gemeenten de aanbevelingen doorvoeren, zowel in hun beleid als in de uitvoering van bouwplantoetsing en bouwtoezicht. Het onderzoek vond vorig jaar plaats.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven