Gerelateerd nieuws

Nieuw rapport Brandveiligheid biobased isolatiematerialen

Kunnen biobased isolatiematerialen brandveilig worden toegepast? Hier is onderzoek naar gedaan door Nieman Raadgevende ingenieurs in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het rapport ‘Brandveiligheid biobased isolatiematerialen’ waarvoor Centrum Hout (Mariëtte Willems) expertise leverde, geeft weer in welke situaties houtbouw en biobased isolatie al worden toegepast en welke oplossingen voorhanden zijn.

Oplossingen

Nieman onderzocht de bijdrage van het isolatiemateriaal aan de brandvoortplanting over een oppervlak, voor verschillende gevelsystemen, geventileerd en ongeventileerd, en met verschillende brandklassen. Ook is gekeken naar de invloed van het isolatiemateriaal op de brandwerendheid (0-20 minuten en 30-60 minuten) van een scheidingsconstructie tussen ruimten, met verschillende breedtematen, en voor wanden, vloeren, plafonds en daken. Het rapport geeft oplossingsrichtingen voor gevels, binnenwanden, vloeren, woningscheidende wanden en daken, zowel in HSB- als CLT-bouwconstructies. Voor veel toepassingen van biobased bouwmaterialen is nog geen CE-markering of testresultaat beschikbaar, maar het rapport geeft onderbouwing die bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor een gelijkwaardigheidsprocedure.

Brandtesten nodig

Om het toepassingsgebied van de andere biobased isolatiematerialen verder te vergroten, zijn brandtesten nodig voor de Nederlandse marktconforme houtmaten. In het rapport worden suggesties gedaan voor diverse typen brandproeven op productniveau, op systeemniveau en op gevelniveau.

De link naar de rapportage vind je HIER.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven