Gerelateerd nieuws

Veiligere verkeerswegen en aanleg fietspaden hoog op de gemeentelijke agenda’s

Verbetering van de verkeersveiligheid en de aanleg van nieuwe fietspaden zijn belangrijke speerpunten bij veel gemeenten. Dat constateren we na bestudering van de collegeprogramma’s van 335 gemeenten. Het is goed nieuws dat meer dan de helft van de gemeenten die we hebben bestudeerd de fiets als belangrijk vervoersmiddel ervaart.

We zijn blij dat in bijna driekwart van de gemeenten het veiliger maken van verkeerswegen in het collegeprogramma is opgenomen. Dit is hard nodig, want de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) becijferde dat ruim een derde van de verkeersdoden in 2021 bestond uit fietsers (207; 36%) en drie op de tien is auto-inzittende (175; 30%). De meeste doden in het verkeer vallen onder ouderen: in 2021 waren 220 (38%) verkeersdoden 70 jaar of ouder.

Meer dan de helft van bestudeerde gemeenten fietsminded

Ook werd duidelijk dat in 52% van de collegeakkoorden de fiets als belangrijk vervoersmiddel worden gezien. Iets meer dan de helft van de 335 gemeenten wil de komende jaren investeren in de aanleg van nieuwe fietspaden en/of fietssnelwegen en het onderhoud. Ook hier is het belangrijk dat de bestaande infrastructuur op veiligheid wordt aangepast. Oneffenheden en scheuren in het wegdek, schuine en diepe bermen, ontbreken van markering, slechte verlichting, te smalle fietspaden, rechtopstaande stoepranden, het zijn allemaal zaken die in regulier onderhoudswerk eenvoudig zijn te verhelpen. Met een grote besparing op maatschappelijke kosten en verhoging van de mobiliteit als extra bonus. Uit de inventarisatie blijken vooral Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland erg fietsminded.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven