Gerelateerd nieuws

Veel potentie voor woningbouw in het Noorden

WoningBouwersNL: snelle HSL-verbinding cruciaal

WoningBouwersNL omarmt het Deltaplan voor Noordelijk Nederland. In het plan pleiten de Noordelijke provincies voor een betere railinfrastructuur voor het Noorden. De provincies doen daarbij aan het Rijk een aanbod voor de extra ontwikkeling van 220.000 woningen. Volgens Piet Adema, voorzitter van WoningBouwersNL, is “een goede railinfrastructuur cruciaal voor de verbetering van het economisch klimaat en de verbetering van de aansluiting van de (woningbouw)ruimte in het Noorden met de Randstad.”

Adema: “Veel mensen blijven (deels) thuiswerken, waardoor de enorme behoefte aan ruime woningen dichtbij een groene omgeving groot blijft. Vooral de provincies Noord-Holland en Utrecht bouwen nauwelijks grondgebonden rijtjeswoningen. Randstedelingen blijven hierdoor de weg vinden naar ‘het Noorden’ (inclusief Flevoland). Zeker als de reistijden naar de Randstad korter worden blijft dit aanhouden. We pleiten er wel voor om de hogesnelheidslijn(HSL) door te trekken naar Amsterdam”.

Wonen in het Noorden gewild

Momenteel is de krapte op de markt voor koopwoningen in alle Noord Nederlandse provincies nijpender dan het landelijk gemiddelde. Zo is ook de populariteit van plattelandsgemeenten gemeenten in het Noorden flink toegenomen. Deze gemeenten behoren nu tot de populairste zoekgebieden op Funda. De relatief ruime en goed betaalbare woningen vallen in de smaak. Daarnaast is er een toegenomen behoefte aan werkruimte aan huis en een tuin. Dit wijst onderzoek door het Rijk ook uit.

Utrecht en Noord-Holland schieten tekort

De krapte in het Noorden heeft onder andere te maken met het tekort aan woningen in Utrecht en Noord-Holland. Woningzoekenden kunnen hier moeilijk een geschikte woning vinden. In Utrecht en Noord-Holland worden al jaren te weinig woningen gebouwd. Op korte termijn zal daar niet veel verandering in komen, omdat deze provincies te veel restricties opleggen. De gemeenten bouwen voornamelijk op complexe binnenstedelijke locaties. De stad verstedelijkt en versteent. Terwijl er steeds meer behoefte aan groen in de stad is. Er is vooral weinig ruimte voor de meest gewilde woning, namelijk de grondgebonden rijtjeswoning voor (startende) gezinnen. En de eenzijdige focus op binnenstedelijk locaties biedt onvoldoende capaciteit om de woningnood te lenigen.

Uitbreiding HSL-verbinding noodzakelijk

Jonge gezinnen verhuizen massaal naar andere gemeenten. Nu al biedt Flevoland onderdak aan deze woningzoekenden. Bij een snelle HSL-verbinding vanaf Amsterdam naar Almere/Lelystad/Drachten/Groningen kan dat ook voor verder gelegen gebieden. Zeker als deze HSL frequent rijdt en goed aansluit op het lokale (spoor)wegennetwerk. Het is van belang dat de HSL ook aansluit op het internationale HSL netwerk. Hierdoor kan de Noordelijke regio ook een schakel vormen tussen de Randstad en Scandinavië, Duitsland en de Baltische staten. Dit kan door Hamburg als eindhalte aan te houden, in plaats van Groningen. Dit biedt kansen voor een transitie naar een duurzame economische ontwikkeling.

Andere voorzieningen

Provincies en overheden moeten zich niet te rijk rekenen. Nieuwe railinfrastructuur levert niet automatisch economische groei en nieuwe inwoners op. Cruciaal is bijvoorbeeld dat snel internet (via bv glasvezel) beschikbaar is op elke (nieuwbouw)locatie. Het noorden is een open en dun bevolkt gebied. Bij een totale bouwambitie van 319.000 woningen passen daarom vooral in het Noorden ook plannen voor een goede OV- en fiets infrastructuur. Bovendien zijn tal van nieuwe voorzieningen als scholen en recreatievoorzieningen noodzakelijk.

Adema: Als Fries vind ik het erg belangrijk dat het unieke open landschap en de natuur in het noorden behouden blijft. Dat betekent dat de marktpartijen ook hun verantwoordelijkheid willen nemen in een goede landschappelijk inpassing van de woningbouw. Laten we leren van de lessen uit het verleden. Daarnaast vinden wij het onze verantwoordelijkheid bij woningbouw in te zetten op versterking van de natuur en biodiversiteit. Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen van (natuur)parken en nieuwe recreatiegebieden. We kunnen bestaande natuur versterken. En de nieuwbouw kunnen we natuurinclusief realiseren. Zo creëren we woonlandschappen waar het fijn wonen en recreëren is. En waar voldoende ruimte is voor mens en dier”

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven