Gerelateerd nieuws

Vastgoedwereld heeft één loket voor kwaliteitsverklaringen

Hoe kun je er zeker van zijn dat een product of systeem van een leverancier voldoet aan de kwaliteitseisen die je als opdrachtgever stelt? Met de gecontroleerde kwaliteitsverklaringen, gelijkwaardigheidsverklaringen of EMG-verklaringen van Bureau CRG (BCRG) is die zekerheid gegarandeerd. Al vele jaren controleert het College Gelijkwaardigheid Energieprestatie een scala aan verklaringen van producten en systemen als het om de energieprestatie gaat. Al deze gecontroleerde verklaringen zijn te vinden in één openbare database. Sinds kort heeft BCRG ook een College Brandveiligheid en een College Installatiegeluid.

“In eerste instantie richtte BCRG zich op kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen voor het bepalen van energieprestaties. Het laatste jaar is onze reikwijdte sterk verbreed”, vertelt Kees Arkesteijn, directeur bij BCRG. “Naast een enorme database met verklaringen over de energieprestaties van producten, hebben we inmiddels verschillende Colleges van Deskundigen die uitspraken doen. Naar verwachting nemen we nog dit jaar verklaringen in de database op over brandveiligheidsproducten, maar ook zaken als de geluidproductie van warmtepompen of de kwaliteit van hemelwaterafvoer- en rioleringsproducten.”

Eén centrale database

Alle producten die het onafhankelijke College van BCRG beoordeelt en akkoord bevindt, zijn nu en straks te vinden in één centrale database. Op dit moment wordt de database hiervoor aangepast. De behoefte aan juiste informatie doet het aantal gebruikers jaarlijks toenemen, onder wie ambtenaren van Bouw- en Woningtoezicht, ontwerpers en architecten, aannemers en installateurs maar ook vastgoedbeheerders en gebouweigenaren. Juist door die centrale functie weten ook steeds meer fabrikanten en leveranciers BCRG te vinden. Met de komst van de Wet Kwaliteitsborging, die binnenkort van kracht gaat, is het voor al deze partijen nog belangrijker om zich te vergewissen van kwalitatief goede producten.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven