Gerelateerd nieuws

Toekomstbestendig vastgoedbeheer met BIMlink

Succesvol bouwen draait om optimaal samenwerken. Met het online gebouwdossier van BIMlink hebben alle projectpartners in een bouwproject altijd en overal gemakkelijk toegang tot de actuele weergave van het gebouwdossier. Alle juiste documenten, tekeningen en modellen over alle levensfases van een gebouw zijn online, veilig en gestructureerd beschikbaar.

BIMlink stroomlijnt de processen, samenwerking en communicatie tussen alle partijen bij het ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en beheren van nieuwbouw- of renovatieprojecten. Projectpartners werken zo optimaal samen in het gebouwdossier en kunnen documenten en informatie vanuit hun eigen rol toevoegen, bekijken en delen.

Digital twin

Het Document Management Systeem (DMS) van BIMlink is altijd op maat ingericht. Hierdoor kunnen gebruikers alle informatie eenvoudig tot op objectniveau terugvinden. Door het DMS te koppelen aan objecten en geometrie in de BIM-database ontstaat een digital twin die alle communicatie over het vastgoed bundelt. Zo is BIMlink een efficiënte informatiebron tijdens alle levensfasen van een bouw.

Koppeling externe applicaties

Ook kunnen andere softwarepakketten en externe applicaties aan het gebouwdossier in BIMlink worden gekoppeld. Met behulp van API’s wordt het uitwisselen van gegevens heel eenvoudig. Alle gebouwdata staat immers bij BIMlink in de cloud en hoeft nooit te worden gedupliceerd. Alle pakketten refereren aan dezelfde bron en daardoor hoeven gegevens maar op één plek te worden beheerd. BIMlink koppelt al onder meer met Revit, IFC, Autocad, KYP, BIMcollab, Madaster en Beecot.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven