Gerelateerd nieuws

Tekort studentenwoningen loopt op naar 9.000

Het tekort aan studentenwoningen in de vier grote Zuid-Hollandse studiesteden loopt op van 7.800 woningen in 2022 naar 9.000 woningen in 2030. Dit blijkt uit de nieuwe Kwalitatieve Woningbehoefteverkenning van de provincie Zuid-Holland.

Het tekort aan studentenwoningen is vooral groot in Leiden. Daar stijgt het van 2.900 in 2022 naar 4.300 in 2030. In Den Haag is het tekort aan studentenwoningen relatief gering: het neemt af van 1.100 in 2022 naar 500 in 2030. Maar de verwachting is dat bij een uitbreiding van het onderwijsaanbod het tekort juist verder stijgt. Delft en Rotterdam hebben naar verwachting beide een tekort van 2.100 studentenwoningen in 2030.

Vanwege de beperkte woonlasten zijn eenkamerwoningen het meest gewild onder studenten: bijna de helft van hen geeft hier de voorkeur aan. Eén op de 3 heeft een voorkeur voor een kamer met gedeelde voorzieningen en 22% woont het liefst in een meerkamerwoning.

In deze 4 steden wonen in totaal ruim 111.000 uit- en thuiswonende studenten. Ruim één op de 5 van deze studenten is een internationale student, dit is aanzienlijk meer dan het landelijke gemiddelde (15%).

Knelpuntenpot

De provincie ondersteunt de bouw van studentenwoningen onder andere via de subsidieregeling Knelpuntenpot. Hiermee geeft de provincie subsidie aan de bouw van woningen, waaronder ook (on)zelfstandige studentenwoningen.

De Knelpuntenpot wordt binnenkort opnieuw opengesteld. Gemeenten kunnen dan een aanvraag doen voor het subsidiëren van de ‘onrendabele top’ van onder andere projecten voor studentenhuisvesting.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven