Gerelateerd nieuws

Techniekbranches slaan handen ineen om 60.000 technische vacatures te vervullen

De vijf technische branches en ondernemerskoepels achter het Aanvalsplan Techniek zijn zeer positief over de gepresenteerde maatregelen van het kabinet om te zorgen voor meer groene banen in de techniek. De in november gepresenteerde plannen zijn een cruciaal onderdeel van de nieuwe kabinetsaanpak om het tekort aan technici terug te dringen, blijkt uit de verzonden Kamerbrief.

Vrijdag 3 februari is het kabinet gekomen met het Actieplan Groene en Digitale banen. Met dit plan wil het kabinet onder meer zorgen dat een tekort aan technici er niet toe leidt dat het doel om de uitstoot van CO2 met 55-60% te reduceren in 2030 in gevaar komt. Ook moet het plan meer dan een miljoen ICT-geschoolden in 2030 opleveren. De nieuwe aanpak van het kabinet loopt tot 2030 en bevat tal van concrete maatregelen.

Plannen voor boost technisch werk

De ministers van Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs zijn in hun brief positief over het Aanvalsplan Techniek dat de technische branches Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Metaalunie, FME en WEENB samen met de werkgeverskoepels VNO-NCW en MKB-Nederland in november presenteerden aan het kabinet. Uitvoering van dit Aanvalsplan moet onder meer zorgen voor meer arbeidsbesparende (proces)innovaties, een cultuurverandering in de techniek met meer aandacht voor behoud van technici, 1.000 extra hybride docenten en een compleet nieuw arbeidsmarktsysteem om (meer) mensen te laten instromen en behouden (de zogeheten Gouden Poort). Een tienjarig leer-, werk- en inkomensperspectief moet de techniek bovendien nog aantrekkelijker maken.

Investeringen verdubbeld

Het kabinet is voornemens de investeringen van de organisaties voor uitvoering van het Aanvalsplan te verdubbelen. “Dat is buitengewoon goed nieuws”, aldus de coalitie van techniekbranches, want niemand kan dit probleem alleen oplossen. “Dit vraagt nauwe samenwerking van ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en vakbonden. Met de vakbonden is ook al goed overleg om het aanvalsplan verder uit te werken en het is fijn dat ook het Kabinet zich hier nu vierkant achter stelt.”

Geen vakkrachtenregeling

De organisaties vinden het wel een gemiste kans dat er geen aandacht is voor introductie van een succesvolle vakkrachtenregeling zoals Duitsland die heeft. Zeker ook omdat het volgens de brief steeds lastiger wordt om technici uit andere Europese landen te verleiden om in Nederland te werken. Ook in andere landen is namelijk sprake van schaarste aan technici en vergrijzing.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven