Gerelateerd nieuws

Susag-premiepauze eindigt per loonperiode 8

Alle werkgevers en medewerkers in de bedrijfstak dragen een premie af aan Susag ten behoeve van de uitvoeringsregelingen uit de cao USAVG. Die susag-premie bestaat momenteel alleen uit de basispremie van 0,42%. In loonperiode 1 t/m 7 geldt namelijk een premiepauze voor de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) en de Regeling Generatiepact. Zoals Susag eerder bekend heeft gemaakt, betaalt u met ingang van loonperiode 8 (tot en met loonperiode 13) de volledige premie van 3,42%.

Doelen halen

Aan het einde van elk jaar wordt bekeken hoeveel geld er nodig is om de gestelde doelen te halen en wordt de bijdrage voor het volgende kalenderjaar vastgesteld. De bijdrage bestaat uit drie onderdelen:

  1. 0,42% voor reguliere activiteiten zoals de Gezondheids- en Bodycheck (GBC, ook wel PAGO genoemd) en de collectieve ongevallenverzekering.
  2. Maximaal 1% voor de Regeling Generatiepact. Sinds 1 januari 2022 kunnen uw medewerkers, niet zijnde UTA-medewerker, vanaf 60 jaar (waarbij de leeftijd jaarlijks wordt aangepast op basis van de ontwikkeling van de AOW-gerechtigde leeftijd) onder voorwaarden daarvan gebruik maken, gebaseerd op 80% werken, 90% loon en 100% pensioenopbouw. 
  3. Maximaal 2% voor de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Met de tijdelijke RVU-regeling kan een medewerker (niet zijnde UTA-medewerker) die nog drie jaar of korter voor zijn AOW zit, gebruik maken van een tegemoetkoming om eerder te stoppen, mits hij van de laatste 25 jaar minstens 20 jaar gewerkt heeft als medewerker onder de cao SAVG. Die tegemoetkoming wordt collectief gefinancierd door de werkgeverspremie van 2%.

De hoogte van de bijdrage is gebaseerd op de verwachte uitgave van het daaropvolgende kalenderjaar. Het kan dus zijn dat besloten wordt om een tijdelijke premiepauze te hanteren, zoals dit jaar het geval was in loonperiode 1 t/m 7. 

Bezoek susag.nl voor meer informatie over de hoogte van de premie

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven