Gerelateerd nieuws

Subsidieregelingen Missie Gebouwde Omgeving goed voor al 54 innovatieve projecten

De subsidieregelingen die rond de Missie Gebouwde Omgeving zijn uitgevoerd, hebben tot nu toe al 54 innovatieve projecten opgeleverd. Alle innovaties hierin zijn uitgewerkt die de bouwmarkt duurzamer en klimaatneutraal maken. Dit blijkt uit het ‘projectenboek Missie Gebouwde Omgeving’.

De projecten leveren een schat aan informatie op over wat we in Nederland in de toekomst in de gebouwde omgeving kunnen gaan gebruiken. In het projectenboek vertellen 22 consortia over hun project. Wat ze ontwikkelen, wat ze oplossen, voor wie maken ze het en hoe ze bijdragen aan een mooie, betaalbare en duurzame gebouwde omgeving.

Klimaatneutraal in 2050
Nederland heeft het doel om in 2050 een klimaatneutrale samenleving te zijn. Voor de gebouwde omgeving is daarbij het jaar 2030 heel belangrijk. Volgens het Klimaatakkoord en de daarbij horende Missie Gebouwde Omgeving moeten dan 1,5 miljoen woningen verduurzaamd zijn en moet de CO₂-uitstoot in de bestaande utiliteitsbouw met 1 Mton extra worden teruggebracht. Het totaal aan uitstoot in Nederland bedroeg in 2020 165 Mton.

Gebouwde omgeving verandert
Gestaag worden gebouwen meer duurzaam en energiezuinig. De nieuwbouw gaat richting energieneutraal, bestaande woningen worden geïsoleerd, het lokale energienet verandert en in de wijk en op de woning wordt duurzame energie geproduceerd. Tegelijkertijd is er behoefte aan innovatieve ontwikkelingen om de doelen uit het Klimaatakkoord te bereiken.

Belang van innovatie
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vindt het ontstaan en op de markt brengen van zulke innovaties van groot belang. Deze moeten leiden tot in de markt toe te passen nieuwe producten en diensten, methoden en slimmere processen. De door RVO opgezette en uitgevoerde regelingen, zoals Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) en de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+), helpen deze innovaties te versnellen. Het projectenboek is een publicatie die RVO samen met het ministerie BZK maakten.

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven