Subsidieregeling

Gerelateerd nieuws

Subsidieregeling voor verbeteren aanbestedingen geopend

Gemeenten en andere partijen die de aanbestedingspraktijk willen verbeteren, kunnen hiervoor vanaf 15 juni subsidie aanvragen. Per aanvrager is maximaal € 25.000 beschikbaar. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De subsidieregeling is onderdeel van het programma Beter Aanbesteden.

Subsidiabele activiteiten

De subsidie wordt verstrekt voor projecten die knelpunten rondom aanbesteden oplossen. Dit kan bijvoorbeeld door dialoog en samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en ondernemers te bevorderen, door kennis over aanbesteden te verhogen of de toepassing van relevante kennis, methodieken en instrumenten te bevorderen. 

In de toelichting bij de regeling worden voorbeelden gegeven van knelpunten en van activiteiten die wel of juist niet in aanmerking komen voor subsidie. In de publicatie van de subsidieregeling staat ook een uitgebreide toelichting op de achtergrond en voorwaarden bij de regeling. Denk aan start- en realisatietermijnen, (informatie)verplichtingen van de aanvrager en afwijzingsgronden.

Aanvraag subsidieregeling indienen

Een aanvraag indienen kan van 15 juni tot en met 26 september 2022 via een digitaal platform van de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (u heeft eHerkenning nodig). De subsidies bedragen minimaal € 10.000 en maximaal € 25.000 per aanvrager en worden verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. In totaal is een bedrag van € 400.000 beschikbaar voor de subsidieregeling. 

Programma Beter Aanbesteden

Het programma Beter Aanbesteden is een samenwerking tussen het ministerie van EZK, de VNG en VNO-NCW/MKB-Nederland en wordt uitgevoerd door PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden (onderdeel van de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland).

Blijf op de hoogte
Scroll naar boven